Prienų policijos iniciatyva – Prienų rajono seniūnai įtraukti į Visuomeninę tarybą
ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
ORGANIZACINĖ GRUPĖ
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 
2013-05-15
Prienai
 
               Gegužės 13-ąją Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate (toliau – Prienų r. PK) įvyko Visuomeninės tarybos (toliau – Taryba) posėdis. Tarybos tikslas – apsvarstyti svarbiausias Prienų r. PK ir vietos bendruomenės bendravimo formas ir būdus, kuriant  saugią aplinką savivaldybei priskirtose teritorijose.
                Prienų r. PK iniciatyva Tarybos veikloje pasiūlyta dalyvauti visų seniūnijų seniūnams. Į šį kvietimą atsiliepė 7 seniūnai. Šiuo metu Tarybą sudaro 12 narių. Tarybos pirmininku išrinktas Pakuonio seniūnijos seniūnas Audrius Narvydas. Nutarta pasitarimus rengti ne rečiau kaip kartą per mėnesį, tarp jų ir išvažiuojamuosius posėdžius į seniūnijas.
              Tikimės, kad bendromis jėgomis bus operatyviau sprendžiamos iškylančios problemos, pagerės paslaugų kokybė, tikslingiau bus naudojami esami ištekliai.
 
 
Informaciją pateikė
 
Arūnas Malinauskas,
Alytaus aps. VPK Prienų rajono policijos komisariato
organizacinės grupės vyresnysis specialistas
 
 
Tel. (8 319)  62 163, mob. 8 687  24 466
el. p.arunas.malinauskas@policija.lt