PRETENDENTAI GAUTI KLAIPĖDOS KULTŪROS MAGISTRO VARDĄ 2013 M.
2013-05-16
 
PRETENDENTŲ
GAUTI KLAIPĖDOS KULTŪROS MAGISTRO VARDĄ 2013 M.
SĄRAŠAS
 
 
Eil.
Nr.
Pretendento vardas, pavardė
Veiklos sritis
Už ką suteikti Klaipėdos kultųūros magistro vardą
Teikėjas
 
 
1
Sergejus Isajevas
Literatūra
(rašytojas, poetas, vertėjas, scenaristas, žurnalistas, visuomenės veikėjas)
Už šiuolaikinės lietuvių kultūros populiarinimą
(parodų organizavimas, vertimai, straipsniai, scenarijų sukūrimas)
Fliur Saripov,
 Tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, kalėdos miesto totorių bendrijos „NUR“ pirmininkas
 
2
Rasa Norkutė
Literatūra
(rašytoja, žurnalistė, knygų autorė, aktyvą visuomenės veikėja, padedanti neįgaliesiems, psichologinių problemų turintiems žmonėms)
Už knygas ir straipsnius šeimos, vaikų auklėjimo, jaunimo pasiruošimo gyvenimui ir kt. aktualiomis pedagoginėmis ir visuomeninio gyvenimo temomis
Ema Norkutė (sesuo) ir 48 sąraše (pridedama)
pateikti asmenys
 
3
Gražina Juodytė
Literatūra
(žurnalistė, rašytoja, dėstytoja)
Už istorinių uostamiesčio apybraižų trilogiją „Klaipėdos akvarelės“
Gintaras Tomkus
Dienraščio „Vakarų ekspresas“ vyr. redaktorius
 
 
4
Regina Šaltenytė
Teatras
(aktorė)
Už didžiulį indelį į Lietuvos ir uostamiesčio kultūros gyvenimą, nes jos sukurti vaidmenys Klaipėdos dramos teatre garsina Klaipėdą Lietuvoje ir Europoje
Gediminas Pranckūnas
Klaipėdos dramos teatro vadovas
 
5.
Petras Bielskis
Teatras
(režisierius, Klaipėdos universiteto dėstytojas, profesorius, Teatrologijos magistrantūros vedėjas)
Už viso gyvenimo nuopelnus, propaguojant ir ugdant lietuvių liaudies teatrą
Prof.dr. Roma Bončkutė
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedros vedėja
 
 
6.
Doc. Vytautas Blūšius
Muzika
(chorvedys, ilgametis Respublikinių dainų švenčių organizatorius ir režisierius, Tarptautinio St.Šimkaus chorų konkurso steigėjas  organizatorius ir režisierius, KU Menų fakulteto steigėjas ir vadovas)
Už Lietuvos choro kultūros puoselėjimą
Doc. Algirdas Šumskis
 Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ pirmininkas
algirdas.sumskis56@gmail.com
 
7.
Irena Marija Gelgutienė
Šokis
(Klaipėdos jaunimo centro Choreografijos studijos „Inkarėlis“  įkūrėja (40 metų), direktorė ir meno vadovė, neformalaus ugdymo šokio pedagogė ekspertė)
Už Klaipėdos jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“ įkūrimą, kolektyvo  aukštus meninius pasiekimus ir kūrybinį darbą su vaikais ir jaunimu
Prof. Jūratė Agota Čapaitė
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedros dėstytojų vardu
 
 
8.
Liuda Kuraitienė
Muzika
(Klaipėdos kamerinio orkestro įkūrėja ir ilgametė vadovė, altų grupės koncertmeisterė, J.Karoso muzikos mokyklos mokytoja metodininkė)
Už ilgametį pasišventimą profesionaliam muzikos menui, Klaipėdos kamerinio orkestro įkūrimą ir kūrybingą vadovavimą, Klaipėdos muzikų įtraukimą į miesto kultūrinį gyvenimą, jaunimo ugdymą ir muzikinę edukaciją
Danutė Žičkuvienė
Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės direktorė
 
 
9.
Angelina Banytė
Dailė
(monumentalistė, freskų, grafitų ir mozaikų kūrėja)
Už nuopelnus kuriant freskas, grafitus, mozaikas, kurios, kurios turi išliekamąją vertę ugdant kultūringą visuomenę ir jaunąją kartą
Arūnas Sakalauskas
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas