Premjeras: užimtumo politikoje reikia daugiau lankstumo
„Kurdami užimtumo programą turime siekti, kad bendradarbiautų verslas, valdžia, mokslas ir jaunimas“, – penktadienį Seime surengtame Lietuvos užimtumo politikos gairių iki 2020 m. strategijos pristatyme sakė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. – Sprendžiant šią problemą, ypatingą dėmesį reikia skirti jaunimui – sudaryti jiems galimybes įsitvirtinti Lietuvos  darbo rinkoje.“
 
Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su gyventojų užimtumo didinimo  prioritetais ir kryptimis, kurias parengė Ministro Pirmininko sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, vadovaujama socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės. Pagal šias kryptis birželio mėnesį bus parengtas veiksmų planas ir priemonės. Numatoma, kad iki 2020 m. bus sukurta 150 tūkst. naujų darbo vietų. 
 
Pasak premjero, užimtumo problemos neišspręsime tik pavienėmis programomis ar projektais. Pavyzdžiui, bedarbių perkvalifikavimui darbo biržoje skiriamos didžiulės lėšos, tačiau beveik trys ketvirtadaliai jų  pasilieka  socialinės  paramos sistemoje. „Tokia programa  turi aprėpti visą valstybinių institucijų vertikalę ir numatyti jų atsakomybes, – sakė A. Butkevičius.  Pritraukę investicijas, sudarę sąlygas smulkiam verslui, galėsime pakeisti nepalankias demografines ir migracijos tendencijas, kurios lems Lietuvos likimą tolimesnėje ateityje“.
 
Ministras Pirmininkas pabrėžė, kad šiame veiksmų plane turi būti numatyti konkrečios priemonės ir jų vykdytojai. „Užimtumo politikoje  reikia daugiau lankstumo – atsisakyti formalių veiksmų  ir mažinti biurokratines procedūras“.
 
Gyventojų užimtumo didinimas yra prioritetinė Šešioliktosios Vyriausybės veiklos kryptis.
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija