Premjeras: opozicija turėtų atsakyti, kodėl buvo delsiama įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius atmeta opozicinių partijų priekaištus, jog Šešioliktoji Vyriausybė neskiria dėmesio viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektams (VPSP). Pasak premjero, būtent dabartinės opozicijos valdymo laikotarpiu centrinės valdžios lygmeniu nebuvo sudaryta nė viena viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis. Tai rodo Finansų ministerijos teikiama Vyriausybei sudarytų viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių ir jų vykdymo metinė ataskaita, kuri bus svarstoma kitos savaitės Vyriausybės pasitarime.
 
„Iki 2013-ųjų sausio 1 dienos ­centrinės valdžios lygmeniu nebuvo sudaryta nė viena tokia sutartis, nors įgyvendinant Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–2012 metų programą, buvo parengta 21 investicinių projektų galimybių studija, o 4 projektų įgyvendinimui pritarė Vyriausybė. Delsimas sudaryti tokias sutartis brangiai kainuoja, todėl opozicija visų pirma turėtų paklausti savęs, kodėl buvo delsiama“, – sako Vyriausybės vadovas.
 
Siekdama iš esmės pagerinti situaciją, Vyriausybė artimiausiu metu ketina pakeisti VPSP įgyvendinimo taisykles, kad būtų sugriežtinta atsakomybė už VPSP projektų įgyvendinimą laiku. Šiuos projektus įgyvendinančioms institucijoms bus pavesta imtis priemonių paspartinti VPSP projektų įgyvendinimą, kad 2013 m. būtų paskelbti visi viešieji pirkimai. Institucijos iki 2013 m. rugsėjo 15 d. bus įpareigotos pateikti Finansų ministerijai informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą ir kliūtis, lemiančias projektų įgyvendinimo trukdžius.
 
Ministrų kabinetas, siekdamas atsirinkti pačius geriausius siūlymus dėl VPSP projektų įgyvendinimo, o tai gali būti užtikrinama tik esant tiekėjų konkurencijai, planuoja pavesti VšĮ „Investuok Lietuvoje” organizuoti VPSP projektus įgyvendinančioms institucijoms konsultacinę pagalbą dėl investuotojų pritraukimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija