PRANEŠIMAS SPAUDAI: VMI interneto svetainėje paskelbtas PVM skolininkų sąrašas
Žiniasklaidai                                                                                                2013 05 22
                                                   
PRANEŠIMAS SPAUDAI: VMI interneto svetainėje paskelbtas PVM skolininkų sąrašas
 
2013 m. gegužės 22 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, jog institucijos interneto svetainėje www.vmi.lt  paskelbtas sąrašas 100 įmonių, kurios iki šių metų gegužės 16 d. deklaravo, tačiau nesumokėjo daugiausiai Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) už du paskutinius mėnesius. Sąrašą galima rasti adresu http://nauja.vmi.lt/cms/vmi-informacijos-rinkmenos.
 „Viešas mokestinių įsipareigojimų nevykdančių įmonių skelbimas – tai vienas iš būdų parodyti visuomenei ir galimiems verslo partneriams, kuris verslas stengiasi išvengti mokesčių arba ne laiku vykdo mokestines prievoles”, – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas Dainoras Bradauskas, pažymėdamas, jog šiuo metu kuriama programinė įranga, kurios pagalba bet kada bus galima patikrinti ar verslo partneriai yra patikimi, ar neturi finansinių rūpesčių, ar jų mokesčiai mokami laiku.
VMI paaiškina, kad į paskelbtą 100 didžiausių PVM skolininkų sąrašą neįeina bankrutuojančių, bankrutavusių, restruktūrizuojamų įmonių mokestinės nepriemokos bei skolos dėl kurių įmonės yra sudariusios mokestinės paskolos sutartis.
VMI primena, jog ir tiems 100 nedrausmingų mokesčių mokėtojų, apie kurių PVM skolą yra skelbiama viešai, ir tiems, kurie yra skolingi PVM, tačiau į sąrašą nepateko, už kiekvieną pradelstą dieną yra skaičiuojami delspinigiai.
Didžiausių PVM skolininkų sąrašai bus atnaujinami periodiškai, o jame nurodomi konkrečių įmonių PVM skolininkių pavadinimai bei pradelstos sumokėti PVM sumos.
VMI primena, kad savo veikloje taiko pagrindinį mokesčių nemokėjimo rizikos minimizavimo priemonių parinkimo skirtingai besielgiantiems mokesčių mokėtojams principą – sąžiningiems mokesčių mokėtojams stengiamasi padėti juos informuojant ir konsultuojant, o mokesčių mokėtojams, vengiantiems mokėti mokesčius, taikomos kontrolės priemonės, atliekama tokių mokesčių mokėtojų stebėsena. VMI supranta, kad tyčia sukčiaujančių mokesčių mokėtojų elgsenai pasirinktos komunikacinės priemonės gal ir neturės jokios įtakos, bet tiems mokesčių mokėtojams, kurie moka mokesčius, padės apsispręsti, į kuriuos sąrašus norėtų patekti. 
 
Išsamesnė informacija žiniasklaidai:
#
Rūta Asadauskaitė,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
tel.: +370 5 2687 927, +370 620 88383, faks.: +370 5 2125 611, el. p.: r.asadauskaite@vmi.lt
#