PRAMONĖS PRODUKCIJA 2013 M. BALANDŽIO MĖNESĮ
Nr. 5/123
2013 m. gegužės 21 d., Vilnius
 
PRAMONĖS PRODUKCIJA 2013 M. BALANDŽIO MĖNESĮ
 
PER MĖNESĮ PRAMONĖS PRODUKCIJA SUMAŽĖJO 9,2 PROCENTO
 
2013 m. balandžio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 5 795,4 mln. litų to meto kainomis ir, palyginti su kovo mėn., sumažėjo 9,2 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono įtaką, – 3,3 procento. Kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos produkcija per mėnesį sumažėjo 4,8 procento, pašalinus sezono įtaką, – 3,6 procento, apdirbamosios gamybos produkcija sumažėjo 5 procentais, pašalinus sezono įtaką, – 3,6 procento.
Balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., labiausiai sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos (31,2 proc.), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos (26,5 proc.), drabužių siuvimo (19 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos (18,6 proc.), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos (12,1 proc.), maisto produktų gamybos (4,2 proc.) produkcija.
Per mėnesį padidėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos (4,3 k.), kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos (31,4 proc.), pagrindinių metalų gamybos (13,4 proc.), popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos (5,4 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo (5,3 proc.) produkcija.
 
1 lentelė. Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis 2010 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais
 
Ekonominės veiklos rūšys        2013 m. balandžio mėn., palyginti su
                 kovo mėn.                 kovo mėn., pašalinus sezono įtaką            2012 m.
balandžio mėn.         2012 m.
balandžio mėn., pašalinus darbo dienų įtaką              2010 m. mėnesio vidurkiu
Pramonė (B-E)         -9,2          -3,3          6,1            5,0            10,6
Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)                -4,8          -3,6                 5,9            4,5            17,4
Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)       20,5          -12,2        3,1            -4,6          7,1
Apdirbamoji gamyba (C)          -5,0          -3,6          5,9            4,6            17,5
Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą)           0,9            -0,5                 13,7          10,4          29,6
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)         -34,7        -0,9          7,8                 9,7            -25,6
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)       1,9            0,4            -0,7          -0,4                 -1,9
Pagrindinės pramonės grupės                                                                       
Energetikos produktai               -24,1        -6,5          -6,2          -4,1          -13,9
Tarpinio vartojimo prekės        -0,4          -1,9          9,2            6,9            26,4
Gamybos priemonės 26,4          14,2          44,6          39,0          70,6
Ilgalaikio vartojimo prekės       -1,4          1,4            14,1          9,4            53,7
Trumpalaikio vartojimo prekės                 -4,6          -4,0          9,6            7,0            15,1
 
 
2013 m. balandžio mėn., palyginti su 2012 m. balandžio mėn., pramonės produkcija padidėjo 6,1 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus darbo dienų įtaką, – 5 procentais. Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija per metus padidėjo 5,9 procento, pašalinus darbo dienų įtaką, – 4,5 procento, iš jos apdirbamosios gamybos produkcija padidėjo 5,9 procento, pašalinus darbo dienų įtaką, – 4,6 procento.
2013 m. sausio-balandžio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 24 795,9 mln. litų to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, padidėjo 6,5 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus darbo dienų įtaką, – 5,9 procento. Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija per šį laikotarpį padidėjo 8,3 procento, pašalinus darbo dienų įtaką, – 7,6 procento, tiek pat padidėjo apdirbamosios gamybos produkcija.
 
2 lentelė. Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis 2010 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais
 
Ekonominės veiklos rūšys        2013 m. sausio-balandžio mėn., palyginti su
                 2012 m. sausio-balandžio mėn.                 2012 m. sausio-balandžio mėn., pašalinus darbo dienų įtaką
Pramonė (B-E)         6,5            5,9
Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)                8,3            7,6
Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)       4,1            3,4
Apdirbamoji gamyba (C)          8,3            7,6
Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą)           6,8            7,6
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)         -3,0          -2,6
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)       -1,1          -1,2
Pagrindinės pramonės grupės                   
Energetikos produktai               5,9            2,9
Tarpinio vartojimo prekės        4,1            4,4
Gamybos priemonės 18,3          19,3
Ilgalaikio vartojimo prekės       9,7            10,4
Trumpalaikio vartojimo prekės                 6,0            7,6
 
2013 m. sausio-balandžio mėn., palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn., kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos pardavimo ir paslaugų dalis ne Lietuvos rinkoje padidėjo 1,2 procentinio punkto ir sudarė 69,9 procento, o Lietuvos rinkoje – sumažėjo 1,2 procentinio punkto ir sudarė 30,1 procento.
Didžiausią pardavimo ir paslaugų ne Lietuvos rinkoje dalį sudarė rafinuotų naftos produktų gamybos (39,1 proc.), chemikalų ir chemijos produktų gamybos (14,3 proc.), maisto produktų gamybos (11,1 proc.), baldų gamybos (5,7 proc.), medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos (3,7 proc.) produkcija.
2013 m. sausio-balandžio mėn., palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn., pramonės įmonių pardavimo ir paslaugų vertė ne Lietuvos rinkoje padidėjo 8,6 procento to meto kainomis. Įtakos tam turėjo išaugęs rafinuotų naftos produktų gamybos (7,2 proc.), maisto produktų gamybos (8,6 proc.), kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos (77 proc.), medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos (15 proc.), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos (71,5 proc.), baldų gamybos (7,6 proc.) produkcija. Per šį laikotarpį Lietuvos rinkoje kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos pardavimo ir paslaugų vertė išaugo 2,7 procento to meto kainomis.
 
 
 
 
Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos įmonių pardavimo ir
paslaugų rinkos struktūra sausio-balandžio mėn.
 
 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas – B
Apdirbamoji gamyba – C
                
Sąvokos
Pramonės produkcija – įmonės pagamintų gaminių pardavimas ir atliktų gamybos darbų vertė (be PVM ir akcizų). Skaičiuojant pramonės produkcijos pokyčius, naudojamas pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.
Pramonės įmonių pardavimas ir paslaugos – ūkio subjekto pajamos, gautos per tam tikrą laikotarpį, pardavus įmonės pagamintas prekes arba suteikus pramonines paslaugas. Įskaičiuojamas perparduoti pirktų prekių pardavimas, šalutinių produktų pardavimas, kitos šalutinės paslaugos tretiesiems asmenims. Neįskaičiuojamos pajamos, gautos, pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, pagautė ir kitos.
 
Gegužės mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime birželio 21 d.
 
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja                                                            Aldona Gibaitė-Kudžmienė
                                                           
 
 
 
 
Pasiteirauti: Violeta Kunigėlienė
Pramonės statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4708
El. p. Violeta.Kunigeliene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.