Po svarstymo pritarta Vadovybės apsaugos įstatymo pataisoms
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Po svarstymo pritarta Vadovybės apsaugos įstatymo pataisoms
 
Seimas, 81 parlamentarui balsavus už ir 3 susilaikius, po svarstymo pritarė Vadovybės apsaugos įstatymo pataisų projektui Nr. XIP-3786(2). Svarstomomis pataisomis siūloma apriboti VAD direktoriaus kadencijų skaičių iki dviejų kadencijų iš eilės. Pasibaigus Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus kadencijai, jo rašytiniu sutikimu jis galėtų būti perkeltas į kitas laisvas pareigas Vadovybės apsaugos departamente.
Siekiant, kad VAD pareigūnai galėtų laiku ir efektyviai paveikti asmenis, galinčius daryti teisės pažeidimus ir tuo kelti grėsmę saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų saugumui siūloma įtvirtinti tokią prevencinę priemonę kaip didesnės rizikos asmens oficialus įspėjimas, kuri padėtų VAD pareigūnams užkirsti kelią didesnės rizikos asmenų keliamai grėsmei saugomiems asmenims ir (ar) saugomiems objektams.
Siekiant sudaryti sąlygas VAD pareigūnams užtikrinti efektyvesnę saugomų asmenų ir saugomų objektų apsaugą, įstatyme siūloma įtvirtinti jiems šiam tikslui pasiekti būtinas teises: teisę laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, teisę įpareigoti fizinius ir juridinius asmenis laikinai nutraukti vykdomus darbus, teisę laikinai apriboti ir uždrausti transporto eismą, teisę reikalauti iš asmens(-ų) nesiartinti prie saugomo asmens iki VAD pareigūno nurodyto atstumo.
Įgyvendinant teisinio reguliavimo išsamumo ir aiškumo principus, numatoma patikslinti prievartos priemonių ir atvejų, kada gali būti naudojamos atitinkamos prievartos priemonės, sąrašą, apibrėžti psichinės prievartos sąvoką.
Taip pat numatoma aiškiai nurodyti subjektus, teikiančius duomenis VAD, bei sąlygas, kuriomis šie duomenys teikiami.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme neįtvirtintas VAD direktoriaus kadencijų skaičiaus ribojimas. VAĮ taip pat nenustatytos šios VAD pareigūnų teisės: pareikšti didesnės rizikos asmeniui oficialų įspėjimą, laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, įpareigoti fizinius ir juridinius asmenis laikinai nutraukti vykdomus darbus, laikinai apriboti ir uždrausti transporto eismą, reikalauti iš asmens(-ų) nesiartinti prie saugomo asmens iki VAD pareigūno nurodyto atstumo. Įstatyme nereglamentuotos psichinės prievartos naudojimo sąlygos, sprogstamųjų medžiagų naudojimo atvejų sąrašas neišsamus, nėra aiškiai nurodyti subjektai, teikiantys VAD duomenis neatlygintinai.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)