Po svarstymo pritarta siūlymui tikslinti krovinius vežančių transporto priemonių masės reikalavimus
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Po svarstymo pritarta siūlymui tikslinti krovinius vežančių transporto priemonių masės reikalavimus
 
Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-453(2). Svarstomomis pataisomis siūloma leisti Lietuvos keliais krovinius vežti transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių maksimali leidžiamoji bendroji masė 40 tonų, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 tonos be leidimų.
Jei transporto priemonių (jų junginių) bendroji masė viršytų leidžiamą bendrąją masę, būtų galima važiuoti tik gavus leidimą ir sumokėjus vienkartinį mokestį. Tokios pačios sąlygos būtų taikomos transporto priemonėms, kurių ašies (ašių) apkrova neviršytų leidžiamos apkrovos, o jų bendroji masė viršytų leidžiamą bendrąją masę ir būtų ne didesnė kaip 48 tonos. Metiniai leidimai tokioms transporto priemonėms nebūtų išduodami. Todėl siūloma naikinti metų ribinius mokesčių tarifus. Atsižvelgiant į tai, siūloma 4 priedėlio III skirsnio 4 punktą – Papildomus reikalavimus, taikomus valstybinės reikšmės keliais važiuojančioms transporto priemonėms (jų junginiams), kurių ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, o jų bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t, nustato Susisiekimo ministerija, o kai šios transporto priemonės (jų junginiai) važiuoja vietinės reikšmės keliais – savivaldybės. Sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti šiomis transporto priemonėmis (jų junginiais) tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis – pripažinti netekusiu galios.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)