Po svarstymo pritarta nutarimo Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo” projektui
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Po svarstymo pritarta nutarimo Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo” projektui
 
Seimas po svarstymo pritarė nutarimo „Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo” projektui Nr. XIIP-415(2), kuriuo siūloma Vyriausybei ieškoti galimybių artimiausiu metu siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimo arba imtis kitų alternatyvių priemonių tam, kad draudimas parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsienio subjektams nebūtų laikomas laisvo kapitalo judėjimo principų pažeidimu. Tokiam sprendimui pritarė 90, prieš balsavo 3, susilaikė 6 Seimo nariai.
Seimo nutarimą siūloma priimti įvertinus tai, kad Lietuvos žemdirbiai 2013 m. kovo 22 d. įvykusiame visuotiniame žemdirbių suvažiavime išreiškė kategorišką nuomonę pratęsti draudimą užsienio subjektams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje; įvertinus tai, kad 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7-8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos Nr. P7_TA(2013)0078, kuria nepritaria Europos Sąjungos Vadovų Tarybos patvirtintam siūlymui dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos.
Atsižvelgiama į susidariusią realią galimybę iš naujo derėtis dėl ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo visų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių žemdirbiams bei į tai, kad Europos Parlamentas, siekdamas reformuoti Bendrąją žemės ūkio politiką, neplanuoja suvienodinti tiesioginių ES išmokų visoms ES valstybėms narėms ir Lietuvos žemdirbiai dėl to turės blogesnes konkurencines sąlygas, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)