PATRIOTINIO JAUNIMO EISENA “VIETINĖS RINKTINĖS” KOVOTOJŲ PAGERBIMUI
2013 metų gegužės 19 dieną
Vilnius
 
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga organizuoja tradicinę patriotinio jaunimo eiseną.
Šis renginys skirtas pagerbti Vietinės rinktinės karius ir E. Jagomasto šeimą.
 
Renginio dalyvių kolona su tautine simbolika ir dainomis pajuda 13.00 valandą nuo Panerių geležinkelio stoties ir 13.30 pasiekia Panerių memorialą, ten pasakomos trumpos kalbos, padedamos gėlės prie Vietinės rinktinės paminklo ir paminklo Jagomastų šeimai, sugiedamas Lietuvos Respublikos himnas.
 
Eisenos maršrutas: 2011-05-19 13.00 -14.00 val. Panerių geležinkelio stotis – Panerių memorialas.
 
Mes neužmirštame savo kovotojų. Vietinės rinktinės vyrai drąsiai kovėsi prieš “Armijos Krajovos” žudikus, didelė jų dalis dalyvavo “Sedos”
mūsšyje prieš įžygiuojančius kruvinus ir purvinus ”išvaduotojus” iš Rytų, vėliau įsijungė į ginkluotą partizaninį judėjimą.
 
Daug jų žuvo, o kurie liko gyvi, pergalės laukė labai ilgai, bet visada tikėjo, kad kada nors Lietuva taps laisva, kad kada nors Vilniaus Gedimino pilies bokšte plevėsuos Trispalvė. Ši diena išaušo, tačiau kova dar nebaigta, ją privalo užbaigti jaunieji patriotai, kurie išmėš iš Tėvynės bolševizmo smarvę ir sukurs lietuvišką tautinę valstybę.
 
Visi, jauni ir pagyvenę, kurie nėra abėjingi mūsų Tautai ir Tėvynei dalyvauja Vasario 16-osios eitynėse Kaune, Kovo 11-osios eitynėse Vilniuje, o gegužės mėnesį žygiuoja Paneriuose.
 
Ir niekas jau nesustabdys šių eitynių ir neįkalins liūdnai pagarsėjusioje Upės gatvėje, ar kur kitur.
 
Garbė didvyriams! Tegyvuoja kova! Tegyvuoja Pergalė!
 
Pagarbiai,
Julius Panka
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas tel. 868627791