Patikslinta. Prasidedant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, budėti ES kovinėje grupėje pasirengę ir Lietuvos kariai
 
 
Pranešimas žiniasklaidai
                                                                                                                                                                                                               KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013 05 16                                                                                                                                      Viešųjų ryšių departamentas
                                                                                                                                                                                                               www.kam.lt
                                                                                                                                                                                                               Tel. (8 5) 2785 208
                                                                                                                                                                                                               El. paštas vis@kam.lt
                                                                                                                                                                                                               Facebook: www.facebook.com/LRKAM
 
 
Apie 120 Lietuvos karių kartu su Jungtinės Karalystės, Latvijos, Švedijos ir Nyderlandų kariais pasirengę budėti Europos Sąjungos kovinėje grupėje antrąjį šių metų pusmetį.
 
Toks vertinimas tarptautinio penkiašalio karinio vieneto kariams buvo paskelbtas gegužės 16 d. pasibaigus Jungtinėje Karalystėje vykusioms pratyboms, per kurias buvo vertinamas šio ES karinio vieneto pasirengimas reaguoti į įvairias atsako į krizes operacijas. Prireikus, šis ES daugianacionalinis karinis vienetas, vadovaujamas Jungtinės Karalystės, bus pasirengęs išvykti į operacijos rajoną per 5-10 dienų. 
 
„Įgyvendinant ES Bendrąją saugumo ir gynybos politiką, iškilus grėsmei, turėtume nedvejoti ir panaudoti Europos Sąjungos gynybinį pajėgumą – kovines grupes, – sakė krašto apsaugos viceministras Marijus Velička. Pasak viceministro, per antrąjį šių metų pusmetį pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva sieks aktyvinti diskusiją dėl ES kovinių grupių panaudojimo ir kad šis klausimas būtų įtrauktas į gruodį vyksiančios ES Vadovų Tarybos darbotvarkę.
 
„Šiuo tikslu spalio mėnesį Lietuvos krašto apsaugos ir Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos Londone planuoja surengti tarptautinį seminarą ES kovinių grupių efektyvumo klausimais”, – sakė krašto apsaugos viceministras M. Velička. 
 
„Po šio renginio mums, politikams, yra žymiai aiškiau, kokį karinį pajėgumą mes turime ir galėsime šalių susitarimu panaudoti siekiant tam tikrų efektų. Šiuo metu gyvename labai nepastoviame pasaulyje ir mums labai sunku nuspėti, kas gali įvykti. Jūs esate realus mūsų pajėgumas, todėl neturėtumėte turėti iliuzijų, kad nebūsite pašaukti vykdyti užduočių, kurias taip puikiai šiandien mums pademonstravote. Tikiu, kad jei ES kovinė grupė bus panaudota, jūs puikiai atliksite savo pareigą”, – susirinkusiųjų svečių vardu kovinės grupės kariams kalbėjo Jungtinės Karalystės ministras tarptautinei saugumo strategijai dr. Andrew Murrisonas (Andrew Murrison).
 
Vienas iš liepos 1 d. prasidedančio Lietuvos pirmininkavimo uždavinių ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje – stiprinti ES atsako į krizes pajėgumus – ES kovines grupes. 2005 metais budėti pradėjusios ES kovinės grupės dar nė karto nebuvo panaudotos krizių rajone. Todėl pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva siūlys supaprastinti kovinių grupių siuntimo į operacijas sąlygas, pratęsti jų budėjimo terminą ir taip sumažinti su šių grupių pasirengimu budėti susijusias sąnaudas, taip pat siūlys, kad šalys kuo solidariau dalytųsi su grupių panaudojimu susijusias išlaidas. 
 
Šių metų antrąjį pusmetį budėjimą pradedančią ES kovinę grupę sudaro apie 2 tūkst. karių, kurie budės savo dislokacijos vietose savo šalyse. Didžioji dalis 2013 m. antrojo pusmečio ES kovinei grupei priskirtų Lietuvos karių yra iš Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono. Kovinės grupės štabuose taip pat tarnaus Lietuvos karininkai iš kitų kariuomenės vienetų.
 
Jei būtų nuspręsta panaudoti operacijai ES grupę, ji yra pasirengusi vykdyti humanitarinės pagalbos, gelbėjimo, taikos palaikymo ir krizių valdymo operacijas, nuginklavimą, teikti paramą trečiosioms šalims kovojant su terorizmu, kt. užduotis. Grupei vadovauja JK brigados generolas Richardas Feltonas (Richard Felton), jo pavaduotoju paskirtas Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininkas pulkininkas Vaidotas Malinionis.
 
Gegužės 16 d. krašto apsaugos viceministras M. Velička kartu su Lietuvos ambasadore Jungtinėje Karalystėje Asta Skaisgiryte Liauškiene, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininku brigados generolu Vilmantu Tamošaičiu ir kitais ES kovinėje grupėje dalyvaujančių šalių gynybos ministerijų atstovais ir aukštais kariuomenių pareigūnais dalyvavo šios ES kovinės grupės vertinamųjų pratybų Svečių dienoje. Renginyje svečiai susipažino su ES karinio vieneto laukiančiais  uždaviniais, jo pajėgumais, aptarė aktualius klausimus.
 
ES kovinės grupės (angl. EU Battlegroups) – tai daugianacionalinės ES greitojo reagavimo pajėgos, suteikiančios galimybę greitai reaguoti į kylančias krizes. Panašiai kaip ir NATO greitojo reagavimo pajėgas, ES kovines grupes sudaro kariniai vienetai, kuriuos po pusmetį budėti pajėgose rotuodamos skiria šalys narės. Vieną kovinę grupę sudaro apie 2 tūkst. karių.
 
Tai bus ne pirmas kartas, kai Lietuvos kariai budės ES kovinėje grupėje, prieš tai jie po pusmetį budėjo 2010 ir 2011 metais. Planuojama, kad 2015 m. pradžioje Lietuvos kariai budės ES Šiaurės kovinėje grupėje, kuriai vadovaus Švedija.