Paskutiniame šio sezono klube “Prie arbatos” – teatras kaip mūsų viešoji erdvė
 
Menų spaustuvės Infotekoje netradiciniu metu, pirmadienį, gegužės 20 d. 18 val., paskutinį kartą šį sezoną kaisime arbatos ir kviesime diskutuoti apie teatro atliekamą トvaidmenį” mūsų viešojoje erdvėje.
 
トKai visuomenė susvetimėja su savo valstybe, kai viešoji sfera paskandinama ilguose ceremonialuose ir prarandama galimybė natūraliai, laisvai analizuoti kasdienybę, (…)  teatras gali atrasti savyje galią, kad nuplėštų socialines kaukes, o tada žiūrovai krūpteli, scenoje atpažinę savo visuomenės veidą, išėstą korupcijos raupų, kamuojamą skurdo, žiaurų, plėšrų, iškrypėlišką”,- rašė teatrologas Edgaras Klivis tekste トVisuomenės priešas: teatras kaip viešoji sfera” (Kultūros barai, 2013 m. Nr. 3). Pastaruosius sezonus teatras bando susigrąžinti visuomenės veidrodžio ir teisėjo rolę, buvusią tokią reikšmingą devintajame XX a. dešimtmetyje. Vienas po kito statomi socialines problemas atspindintys spektakliai – トHanana, kelkis ir eik”, トVisuomenės priešas”, トRibos”, トRaudoni batraiščiai”, トMedžioklės scenos”. Netgi Antikos pjesė statoma kaip šių dienų atspindys (トBakchantės”). Vis daugiau dekoracijose tikrų baldų ir buities rakandų, vaizdo technikos ir tikrų garsų.
 
Koks vis dėlto yra tas mūsų socialinis teatras? Ar jis tikrai tapo mūsų viešąja erdve, kurioje galime per aktorius išsisakyti ir apsivalyti, ar visgi ten tik rituališkai apsilankydami, kaip ir seniau, palaikome špygas kišenėje, ir, vertindami vien meną, grįžtame namo prie kitų, トtikrųjų” agorų – televizijos, interneto ir pan.?
 
Apie tai paskutiniame šį sezoną klube トPrie arbatos” bandysime pasikalbėti su teatrologu Edgaru Kliviu ir režisieriumi Rolandu Atkočiūnu. Diskusiją ves teatro kritikas Vaidas Jauniškis.
 
Diskusija vyks pirmadienį, gegužės 20 d. 18 val. Menų spaustuvės Infotekoje.
Įėjimas nemokamas.