PASIRAŠYTA SUTARTIS TARP KĖDAINIŲ RAJONO IR KALININGRADO SRITIES ZELENOGRADSKO MIESTO SAVIVALDYBIŲ
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Gegužės 16 d. į Kėdainių rajono savivaldybę atvyko RF Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto savivaldybės vadovas, miesto deputatų tarybos pirmininkas Georgijus Petrovičius Popšojus su jį lydinčiais asmenimis. Gegužės 17 d. Kėdainių rajono savivaldybėje pasirašyta sutartis tarp Kėdainių rajono savivaldybės ir Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto savivaldybės. Tai – jau dešimtasis miestas, su kuriuo bendradarbiauja mūsų savivaldybė.
Ši sutartis skatins abiejų savivaldybių bendradarbiavimą, draugiškus santykius tarp įmonių, įstaigų bei organizacijų. Šalys numato stiprinti ir plėtoti draugiškus ryšius turizmo, kultūros, sporto ir švietimo srityse. Taip pat numatoma dalytis patirtimi savivaldos, įvairių nuosavybės formų įmonių veiklos, infrastruktūros, komunalinių paslaugų plėtros, aplinkos apsaugos srityse, plėtoti draugiškus santykius.
Zelenogradsko miesto savivaldybės vadovas Georgijus Popšojus, kartu su kitais delegacijos nariais – administracijos direktoriaus pavaduotoju Ruslanu Andronovu ir administracijos auditore Jekaterina Suvorova – papasakojo savo miesto, šiuo metu turinčio kurorto statusą, istoriją, taip pat kultūros, turizmo, švietimo srityse vykdomą politiką, taip pristatydamas galimas miestų tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas.
Zelenogradsko miesto vadovas G. Popšojus vizito metu džiaugėsi susipažinęs su mūsų savivaldybe, gyrė labai gražų, daugiakultūrį paveldą atspindintį miestą ir teigė besitikintis, kad pasirašyta sutartis bus naudinga ir paprastiems gyventojams. トAtstumas tarp miestų nėra didelis, todėl tikiuosi, kad abiejų miestų gyventojus tai paskatins aktyviai vieni pas kitus vykti”, – sakė jis.
Zelenogradskui tai bus antrasis Lietuvos miestas, su kuriuo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – jau bendraujama su Neringos miestu, ruošiamasi pasirašyti tokią pačią sutartį pačią su Druskininkais.
Susitikime dalyvavę Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, rajono kultūros įstaigų vadovai taip pat pristatė miesto turizmo, kultūros, sporto, švietimo sritis, vykdomą jų plėtros politiką.
Kėdainių rajono meras R. Diliūnas yra patenkintas užsimezgusia draugyste. トDešimtasis partneris yra vienas artimiausių geografiškai, tradiciškai ir istoriškai. Žinant šių žmonių nuoširdumą, svetingumą, mūsų tarpusavio santykiai turėtų būti geri”, – teigė meras.
Pasak rajono mero R. Diliūno, šiuos santykius skatina ir Lietuvos konsulatas Kaliningrade. トTokiu būdu vyksta ne tik bendradarbiavimas miestų lygiu, bet ir tarpvalstybiniu lygiu”, – pažymėjo jis.
Abiejų miestų savivaldybių konkretus bendravimas prasidėjo 2012 metais, kai buvo minimos P. Stolypino 150-osios gimimo metinės. Rugsėjo mėn. Kėdainiuose, šalia stačiatikių Viešpaties Atsimainymo cerkvės, buvo atidengta memorialinė lenta, skirta Piotrui Stolypinui atminti. Tąkart į Kėdainius ir į iškilmingą ceremoniją buvo atvykę Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovybės Kaliningrade, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje atstovai bei kiti aukšti asmenys. Tada priėmime pas rajono merą Rimantą Diliūną buvo kalbėta ir apie Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovybės Kaliningrade ketinimą dovanoti Kėdainių krašto muziejui fotografijų parodą, skirtą P. A. Stolypinui. Lapkričio mėn. rajono meras R. Diliūnas su savivaldybės atstovais buvo išvykęs į Kaliningradą. Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovybėje Kaliningrade buvo surengta fotografijų paroda, skirta P. A. Stolypino 150-osioms gimimo metinėms, čia priimti kėdainiečiai, o nuotraukos iškilmingai perduotos Kėdainiams. Rajono meras R. Diliūnas su savivaldybės atstovais buvo priimti generaliniame Lietuvos Respublikos konsulate Kaliningrade. Taip pat merą ir jį lydinčius asmenis priėmė ir Zelenogradsko miesto tarybos pirmininkas Georgijus Petrovičius Popšojus, kiti aukšti asmenys. Tąkart daug kalbėtasi apie bendradarbiavimo tarp Zelenogradsko miesto ir Kėdainių rajono savivaldybių galimybes.
Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio 7 d. posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 42 punktu ir atsižvelgdama į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto mero 2012 m. lapkričio 26 d. raštą, priėmė sprendimą pritarti Kėdainių rajono savivaldybės bendradarbiavimui su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto savivaldybe. Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas buvo įpareigotas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
 
 
 
 
Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė, tel. (8 347) 69559, ruta.svediene@kedainiai.lt