Panevėžio prokurorų siekimui išsaugoti bendruomenei rekreacinius miškų plotus pritarė teismai
 
2013-05-16
Panevėžio prokurorų siekimui išsaugoti miesto bendruomenės rekreacinėms reikmėms skirtus valstybinės reikšmės plotus su miškais pritarusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija paliko galioti ankstesnį kitos instancijos – apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas prokurorų prašymas taikyti restituciją ir įpareigoti savininkus grąžinti neteisėtai gautą žemės sklypą Skaistakalnio parko kaimynystėje – Jono Biliūno gatvėje.
Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai, gindami viešąjį interesą, buvo pateikę teismams keturius ieškinius dėl įstatymus pažeidžiančių administracinių sprendimų, susijusių su miesto rekreaciniuose plotuose esančiais valstybinės reikšmės žemės sklypais, kuriuose inventorizuotas miškas, panaikinimo.
Trys ieškiniai dėl rekreacinių žemės sklypų Jono Biliūno ir Urėdijos gatvėse neteisėto perdavimo privatiems asmenims buvo patenkinti anksčiau, dabar galutinio verdikto sulaukė ir ketvirtasis, kuris neteisėtu tuometinės apskrities viršininko sprendimu, nepagrįstai atkūrusiu nuosavybės teises, buvo perduotas privačiai valdai.  
Panevėžiečiai, atgimimo metais rengę piketus ir reikalavę, kad iš visų mėgstamo Skaistakalnio parko teritorijos būtų iškeltos sovietų karinio dalinio aviacijos dirbtuvės, dabar, kai ten įsikūrė įvairios komercinės firmos, vėl galėjo netekti parko dalies, nes tokie žemės sklypai dėl neteisėtai priimtų administracinių sprendimų ir  perdavimo privatiems asmenims tampa paklausia preke.
トApie miškų reikšmę žmogui ir aplinkai priminename kviesdami atsodinti nykstančius ir naikinamus miškus, puoselėjame ir saugome net ir mieste esančius sklypus su miškais – jie savivaldybės tarybos sprendimu yra priskiriti rekreaciniams plotams. Tokie rekreaciniai plotai skirti tenkinti visuomenės interesus, jie išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, į juos nuosavybės teisės negali būti atkuriamos – taip yra nurodyta piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatyme, todėl prokurorai siekė panaikinti nepagrįstai priimtus ir įstatymus pažeidžiančius administracinius sprendimus”,- teigia Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Remigijus Senkus, pateikęs teismams šiuos ieškinius ir dalyvavęs juos nagrinėjant.
Apginti miestiečių poilsiui ir visuomenės poreikiams saugotinus valstybinės reikšmės žemės sklypus su miškais Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorų buvo paprašiusi Aplinkos ministerija.
________________________________________
 
 
Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji specialistė (komunikacijai)
 Vida Bielskytė, tel.: (8 45) 44 11 54, 8 614 58699
 
 
Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį
________________________________________