Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO atlaidai
 
TIKĖJIMO METAI
 
Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas
MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2013 m. liepos 6-14 d.
Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs! (Pal. J. Matulaitis)
P R O G R A M A
Liepos 6 d., šeštadienis
MINĖJIMO IŠVAKARĖS
15.00 val. – piligriminis žygis nuo bazilikos į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
18.00 val. – šv. Mišios Lūginės koplyčioje
19.30 val. – agapė
20.30 val. – katechezė
21.30 val. – šlovinimas
22.30 val. – naktinė valandų liturgija
23.00-7.00 – Švč. Sakramento adoracija
Liepos 7 d., sekmadienis
JAUNIMO DIENA
Meldžiamės už parapijų jaunimo grupių, chorų narius ir visus jaunus žmones
12.00 val. – šv. Mišios už jaunimą Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
14.30 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
Liepos 8 d., pirmadienis. Alytaus dekanato diena
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ IR BENDRUOMENIŲ DIENA
Meldžiamės už  maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
13.30 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
14.00 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
(Liepos 9-13 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 8 d.)
Liepos 9 d., antradienis. Aleksoto ir Prienų dekanatų diena
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ DIENA
Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius
Liepos 10 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA
Meldžiamės už tikybos mokytojus ir katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus.
Liepos 11 d., ketvirtadienis. Lazdijų dekanato diena
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA
Meldžiamės už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius
Liepos 12 d., penktadienis. Vilkaviškio dekanato diena
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA
Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius
Liepos 13 d., šeštadienis. Marijampolės dekanato diena
ŠEIMŲ DIENA
Meldžiamės už sužadėtinius, darnias ir iširusias šeimas, vaikus ir visus tarnaujančius šeimų sielovadoje
Liepos 14 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA
Dėkojame Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintuoju ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
14.00 val. – koncertas (marijonų vienuolyno kieme)
15.00 val. – išvykimas į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
Kviečiame apsilankyti palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje marijonų vienuolyne. Darbo laikas nuo 10.00 iki 17.00 val.