Nuotekų trasos avarija Garliavoje
 
Šiandien po pietų gautas pranešimas, kad Garliavoje įvyko nuotekų transportavimo į valymo įrenginius trasos avarija. Dėl neaiškių priežasčių, nuotekos pradėjo veržtis į aplinką per šulinį esantį gyvenvietėje. Šulinys yra netoli Maišiaus upelio, kuris įteką į antrąjį Garliavos tvenkinį, todėl teršalai labai greitai pateko į tvenkinį ir smarkiai jį užteršė. Dėl labai padidėjusios teršalų koncentracijos tvenkinyje pradėjo kristi žuvys. Šiuo metu vizualiai įvertinus kritusių žuvų jau bus keliasdešimt kilogramų.
Aplinkos apsaugos pareigūnai iškvietė avarines tarnybas, kurios pradėjo avarijos likvidavimo darbus. Paimti tvenkinio vandens mėginiai. Suskaičiavus kritusias žuvis ir nustačius vandens užterštumo lygį bus įvertinta aplinkai padaryta žala, kurią privalės atlyginti avarijos kaltininkai arba įrenginio (nuotekų transportavimo trasos) savininkai.
 
Gediminas Markauskas
Aplinkos apsaugos agentūros
Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas