NSGK pasiūlė Vyriausybei didinti Krašto apsaugos ministerijos kitų metų asignavimus
 
2013 m. gegužės 15 d. pranešimas VIR
 
              
                 Šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) posėdyje priėmė sprendimą dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) 2012 metų veiklos ataskaitos. Komiteto sprendime konstatuojama, kad 2012 metais KAM įgyvendino gynybos politiką, nukreiptą į nacionalinių gynybos pajėgumų stiprinimą bei tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, tęsiant dalyvavimą NATO vadovaujamoje operacijoje Afganistane.
                 Komitetas pažymi, kad nepakankamas ministerijos finansavimas neigiamai veikia visų kariuomenei priskirtų užduočių vykdymą, įskaitant ir pasirengimą ginkluotai valstybės gynybai. 2012 metais virš 65 proc. visų KAM asignavimų skirta personalo išlaikymui, o įsigijimams tik 11 proc., kai NATO savo dokumentuose įvardinusi įsipareigojimą – personalui skirti ne daugiau nei 50 proc., o įsigijimams ne mažiau kaip 20 proc. Personalui skiriant daugiau nei 65 proc. visų asignavimų galimybė modernizuoti kariuomenę stipriai apribota, todėl sparčiai kintant ir tobulėjant karinėms technologijoms kyla grėsmė, kad Lietuvos kariuomenė, neturėdama modernios ginkluotės ir karinės technikos, negalės veikti kartu su sąjungininkais.
                 Siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenės gebėjimus vykdyti jai teisės aktuose nustatytus uždavinius bei pradėti naujus ginkluotės įsigijimo projektus, komitetas pasiūlė Vyriausybei 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numatyti asignavimus ministerijai 0,05 proc. BVP didesnius nei 2013 metais.
                 トVyriausybė siekdama įgyvendinti Lietuvos parlamentinių partijų susitarimą dėl gynybos politikos turi pateikti komitetui planą, kaip kiekvienais metais didės gynybos finansavimas ir 2016 metais pasieks 1 proc. BVP, kaip numatyta Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėse. Labai svarbu, kad planai dėl finansavimo didinimo būtų realūs ir pagrįsti finansiškai,” – akcentavo komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas.
 
 
NSGK biuro patarėjas
Mantas Lapinskas ( tel. (8 5)  239 6769)