Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
 
Gegužės 21 d. 13 val. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
Literatūrinė kompozicija “Lėmė dievai Poetu man tapti: Motiejus Kazimieras Sarbievijus”.
Iš renginių ciklo “Jie su Vilnija suaugę…”.
Dalyvaus aktorius Giedrius Arbačiauskas, violončelininkė Agnė Arbačiauskienė,  Vilniaus mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas.  
 
Gegužės 21 d. 17 val. Švenčionių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Litreratūrinė kompozicija “Lėmė dievai Poetu man tapti:  Motiejus Kazimieras Sarbievijus”.
Iš renginių ciklo “Jie su Vilnija suaugę…”.
Dalyvaus aktorius Giedrius Arbačiauskas, violončelininkė Agnė Arbačiauskienė,  Vilniaus mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas. 
 
 
Lėmė dievai Poetu man tapti
 
Šia, viena iš poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus odės eilučių pavadinta literatūrinė kompoziciją, kuri gegužės 21 d. bus parodyta Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje ir Švenčionių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Tai – vienas pirmųjų Vilniaus mokytojų namų sumanyto renginių ciklo Vilnijos krašte “Jie su Vilnija suaugę” renginių. Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
M. K. Sarbievijus – 1595 m. Mozūrijoje gimęs poetas, pamokslininkas. Septyniolikos metų įstojo į Jėzuitų ordiną ir dvejus metus mokėsi Vilniaus noviciate prie Šv. Ignoto bažnyčios. Po to studijavo filosofiją Braunsberge, dėstė poetiką Kražių kolegijoje. 1620 m. studijavo teologiją Vilniaus universitete. Po kelerių metų buvo išsiųstas tęsti teologijos studijų į Romą, iš kur grįžo 1625 m. Atlikęs privalomą praktiką Nesvyžiuje ir Polocke, ėmė dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė retoriką, filosofiją, scholastinę teologiją. Universitete ne tik profesoriavo, bet ir ėjo įvairias administracines pareigas: buvo universiteto rektoriaus patarėjas, Marijos kongregacijos vadovas, Filosofijos ir Teologijos fakulteto dekanas. 1635 m. buvo paskirtas Šv. Jono bažnyčios pamokslininku, tačiau tais pačiais metais išvyko į Varšuvą, kur penkerius metus pamokslavo Vladislovo IV Vazos rūmuose. Į Vilnių buvo atvykęs 1636 m. vasarą, kai jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Mirė Varšuvoje 1640 m. balandžio 2 d.
Poetas daugiausia rašė odes, panegirikas. Išleistas keturios “Lyrikos knygos”. Jau pirmasis poezijos rinkinys atnešė Sarbievijui didžiulį populiarumą ir šlovę, o popiežius vainikavo jį laurų vainiku, prilygindamas kitados taip pagerbtiems Dantei ir Petrarkai. Į Sarbievijų lygiavosi daugelis to laiko poetų, iš jo mokėsi ir sėkė jį. Kūryboje daug kalbama etinėmis, bendražmogiškomis temomis. Daug vietos skiriama to meto Lietuvos aktalijoms, istorijai ir konkrečioms personalijoms. Dėl to M. K. Sarbievijaus kūryba šiandien gali būti aktuali ir skaitoma ne vien specialistų filologų, bet ir platesnės visuomenės rato. Poeto kūryboje nesunku aptikti ir Vilniaus bei Vilniaus krašto konkretybių.
Parengtoje meninėje kompozicijoje aktorius Giedrius Arbačiauskas skaitys M. K. Sarbievijaus odės, epodes, ištraukas iš ciklo “Miškų žaidimai”. Skaitymus lydės violončelininkės Agnės Arbačiauskienės muzika bei paties aktoriaus grojimas gitara. Tarpuose nuskambės keletas programai pritaikytų G. Arbačiauskų autorinių dainų. Programą ves Vilniaus mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas.
Renginiai vyks: Gegužės 21 d. 13 val. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje; 17 val. Švenčionių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
 
Pagarbiai
Projektų vadovas Juozas Žitkauskas
Tel. 8 670 12473