„MUZIEJŲ NAKTIS” APLANKĖ IR K. DONELAIČIO MUZIEJŲ TOLMINKIEMYJE
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
 
J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; el. p. media@urm.lt
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
                
2013-05-20
 
„MUZIEJŲ NAKTIS” APLANKĖ IR K. DONELAIČIO MUZIEJŲ TOLMINKIEMYJE
 
 
Minint 300-ąsias iškiliojo lietuvių rašytojo Kristijono Donelaičio gimimo metines, Memorialinį Kristijono Donelaičio muziejų Tolminkiemyje gegužės 18-ąją aplankė „Muziejų naktis”.
 
Joje dalyvavo Kaliningrado srities vyriausybės ir parlamento vadovai, vietos savivaldos ir visuomenės atstovai.
 
Tarptautinės muziejų dienos proga renginio dalyvius pasveikinęs Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius atkreipė dėmesį, jog muziejų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje itin svarbus tiesiant tiltus tarp praeities ir dabarties, o K. Donelaičio muziejus yra tiltas, jungiantis ne tik epochas, bet ir valstybes.
 
Svečius pasitiko ir renginį vedė Kaliningrado dramos teatro aktoriai, atlikę K. Donelaičio ir jo žmonos Onos Reginos vaidmenis. Tolminkiemio bažnyčioje vyko vargonų muzikos koncertas, o prie pastoriaus namo skambėjo Lietuvos ir Kaliningrado srities poetų eilės, koncertavo Kaliningrado lietuvių bendruomenės jungtinis vyrų ansamblis ,,Penke vaike” ir moterų ansamblis ,,Gabija”.
 
Tai pirmasis tokio pobūdžio ,,Muziejų nakties” renginys Tolminkiemyje, subūręs ne tik vietos bendruomenę, bet ir lankytojus iš Nesterovo rajono gyvenviečių.
 
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2458