Muziejų dienos proga skelbiami nežinomi Vydūno (Vilhelmo Storostos) rankraščiai
 
2013.05.16
 
Panevėžio kraštotyros muziejus Tarptautinės muziejų dienos proga skelbia nežinomus filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno (Vilhelmo Storostos) rankraščius. Tai 1947 m. iš karo pabėgėlių stovyklos Detmolde (Vokietija)  kalbininkui Petrui Būtėnui parašyti penki laiškai ir  jo redaguojamam žurnalui トŽingsniai” skirti  straipsnių rankraščiai – トPamirštamas birutininkas” (apie Vilių Bruožį), トSkirtingo žmonių elgesio priežastis”, トŽmogaus esmės įsigalėjimas”. Laiškuose autorius dėkoja už sveikinimus, informuoja apie spaudai siunčiamus rankraščius, aiškina savitos rašybos ir kalbos ypatumus, dalinasi buitiniais rūpesčiais.
Dokumentai skelbiami Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos Petro Būtėno archyvo skyriuje adresu .
Dokumentų originalai yra saugomi Petro Būtėno sūnaus Donato Būtėno privačiame archyve Panevėžyje. Tautotyrininkas, kalbininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas Petras Būtėnas (1896-1980) – viena iškiliausių tarpukario Panevėžio asmenybių. P. Būtėnas yra žinomas kaip lietuvių kalbos tarmių, prielinksnių, senųjų vietovardžių tyrinėtojas, prisidėjęs prie lietuvių kalbos žodyno rengimo, sudaręs pirmąją トLietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programą”, parašęs kirčiavimo vadovėlį, sukūręs tautotyros terminą.
 
Raimonda Monkevičiūtė
Ryšių su visuomene ir lankytojų aptarnavimo sp.
Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23
Tel.: 8-45 596181