Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba: Lietuvos prioritetas – sėkmingas mokslo ir verslo bendradarbiavimas ir inovacijų skatinimas
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
 
Kaip paspartinti mokslo, studijų ir verslo slėnių kūrimą ir skatinti produktyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, svarstė į pirmąjį posėdį gegužės 22 d. susirinkusi Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Taryba nacionaliniu lygiu koordinuoja mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą. Į Tarybą įeina ministerijų, verslo ir mokslo atstovai.
 
Posėdžio metu pristatyta Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių programų įgyvendinimo apžvalga, sumanios specializacijos – prioritetinių mokslinių tyrimų ir inovacijų – krypčių nustatymo procesas bei Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos 2013-2015 metų veiksmų planas.
 
トMoksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos lemia kiekvienos šalies ekonominį augimą ir visuomenės gyvenimo kokybę. Pažangūs, mokslu grįsti sprendimai bet kurioje valstybės raidos srityje kuria didžiulę pridėtinę vertę, tačiau tam būtinas glaudus verslo struktūrų ir mokslo visuomenės bendradarbiavimasヤ, – teigė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
 
Taryboje konstatuota, kad iki šiol žengtas, o kai kuriuose slėniuose tik žengiamas, pirmasis žingsnis – įkurtos modernios tyrimų laboratorijos, aprūpintos sudėtingiausius mokslinius bandymus atlikti leidžiančia įranga. Būtina sėkmingai užbaigti šiuos projektus ir siekti didesnių tikslų: pritraukti Lietuvos ir verslo įmones bendriems mokslo ir verslo projektams, kurie duotų naudą šalies ūkio plėtrai.
 
トSlėnių idėja savo mastais ir lėšomis yra didžiausias Lietuvoje vykdomas mokslo ir verslo sinergijos projektas. Keliami ambicingi tikslai, tačiau slėnių steigimo efektyvumą mažina administraciniai ir sisteminiai trūkumai, tokie kaip ilgai trunkančios viešųjų pirkimų procedūros.  Norėdami užtikrinti, kad slėnių projektai būtų įgyvendinami kuo sparčiau, reikalaujame, kad projektų vykdytojai nuolat atsiskaitytų už padarytą pažangą, greitai priimtų būtinus sprendimus, rengtų inovatyvaus verslo planus, – sakė švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė. – Kaip mūsų šaliai seksis ateityje, priklausys nuo mūsų gebėjimo kurti ir panaudoti naujas žinias”.
 
Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis pažymėjo, kad investuojant į slėnių infrastruktūrą atnaujinama materialinė bazė, tačiau svarbiausia, kad slėniai veiktų realiai – pritrauktų verslą, juose atsirastų naujos darbo vietos, būtų kuriami nauji gaminiai, vykdomi tyrimai.
 
 
Panaudojant Europos Sąjungos lėšas, Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: トSaulėtekio” ir トSantaros” slėniai Vilniuje, トSantakos” ir トNemuno” slėniai Kaune bei Jūrinis slėnis Klaipėdoje. Iš viso finansuojamas 21 infrastruktūros projektas: 14 projektų koordinuoja  Švietimo ir mokslo ministerija, 11 – Ūkio ministerija. Slėnių finansavimo projektams skirta apie 1 mlrd. litų. Šiuo metu visiškai baigti 3 iš 14 Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamų investicinių slėnių projektų.
 
Iš penkių slėnių trys plėtos platesnį mokslo tiriamųjų krypčių spektrą: lazerių ir šviesos technologijas; medžiagotyrą ir nanotechnologijas; puslaidininkių fiziką, elektroniką ir organinę elektroniką; civilinę inžineriją; biotechnologiją ir stambiamolekulines medžiagas; molekulinę mediciną ir biofarmaciją; ekosistemų ir saugios aplinkos tyrimus; modeliavimą, informatiką ir komunikacijų technologijas; darniąją chemiją; mechatroniką ir susijusias elektronines technologijas; ateities energetiką. Kiti du slėniai bus specializuoti ir plėtos kryptis, susijusias su žemės ūkiu bei jūros aplinka ir jūros technologijomis.
 
Kuriant mokslo, studijų ir verslo slėnius siekiama parengti ir įgyvendinti pasaulinės klasės mokslinių tyrimų infrastruktūros sistemą Lietuvoje, kuri generuotų inovatyvią mokslinę produkciją, praktiškai pritaikomą versle, pramonėje, skatintų naujas gamybos šakas ir su tuo susijusių naujų darbo vietų kūrimą.
 
Kad slėnių infrastruktūros plėtra nebūtų savitikslė, siekiant perduoti žinias ir technologijas bei komercinti mokslinių tyrimų rezultatus 2014-2020 m. planuojama skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, plėtoti gebėjimus aukšto lygio moksliniams tyrimams atlikti sumanios specializacijos srityse ir tarptautinius vertės kūrimo tinklus.
 
 
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 2191235
El.p. info@smm.lt