Mokėsi teikti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto šeimoje
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
 
Vidaus reikalų ministerijoje gegužės 14-15 d. vyko mokomasis seminaras トSpecializuotos pagalbos centrų ir policijos bendradarbiavimas įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą”.
 
2012 m. Policijos registruojamų įvykių registre iš viso užregistruoti 18268 iškvietimai dėl smurto artimoje aplinkoje, iš jų 3604 atvejais atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, 7586 atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Policijos duomenimis, užregistruotos nusikalstamos veikos dėl smurto artimoje aplinkoje sudaro 9,2 proc. bendrame nusikalstamume. Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenimis, 2012 m. nuo sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio nukentėjo 4582 moterys, nuo vaikų ar įvaikių – 730 moterų.
 
 トŠie mokymai rodo, kad Vidaus reikalų ministerija politiškai ir praktiškai skiria didelį dėmesį smurto prevencijos bei kitiems smurto, kaip reiškinio, užkardymo plačiąja prasme klausimams. Daug dėmesio šiai temai skirsime ir ateityje,” – sakė ministras Dailis Alfonsas Barakauskas, kreipdamasis į seminaro dalyvius.
 
Seminaras buvo skirtas Vilniaus miesto policijos ir Bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnams. Sisteminį smurtą bei prievartą patyrusioms aukoms reikia ypač daug dėmesio bei pagalbos. Tokią pagalbą joms pirmieji suteikia BPC ir policijos pareigūnai. Nuo jų žinių, nusiteikimo bei kvalifikacijos priklauso šios pagalbos kokybė, aukos sutikimas bendradarbiauti bei daugelis kitų dalykų.
 
Mokymų metu policijos ir BPC pareigūnai buvo supažindinti su potrauminio streso sindromo sąvoka, gavo specialiųjų žinių iš traumos psichologijos srities, diskutavo apie policijos pareigūnų darbą teikiant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims bei apie specializuotos pagalbos teikimo subtilybes – būtent tų žinių, kurios ir reikalingos suteikiant pirmąją pagalbą nuo smurto nukentėjusiam asmeniui.
 
Seminarą organizavo Vilniaus Moterų namai, rėmė Prancūzijos ambasada Lietuvoje, vedė Vilniaus Moterų namų Krizių centro direktorė Lilija Henrika Vasiliauskienė. Seminare dalyvavo Prancūzijos ambasados Lietuvoje atašė prancūzų kalbai Luc Aubry.
 
 
 
  Daugiau informacijos:
  Vidaus reikalų ministerijos
  Viešųjų ryšių skyrius
  Tel. 85 2717132; el. p. vrm@vrm.lt