Ministrui J. Olekui įteiktas valstybinis Estijos apdovanojimas
 
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Viešųjų ryšių departamentas
 
Gegužės 23 d. Estijos ambasadorius Lietuvoje Toomas Kukkas (Toomas Kukk) krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui įteikė 2-ojo laipsnio Estijos Marijos žemės Kryžiaus ordiną už Estijos ir Lietuvos bendradarbiavimo plėtojimą.
 
Šiuo ordinu taip pat apdovanoti ir kiti Estijai nusipelnę aukšti Lietuvos pareigūnai ir visuomenės veikėjai.
 
Estijos Marijos žemės Kryžiaus ordinas skiriamas Estijos prezidento nutarimu aukštiems užsienio valstybių pareigūnams ir nusipelniusiems piliečiams už indėlį atkuriant ir plėtojant Estijos nepriklausomybę.
 
Šiuo apdovanojimu iki šiol buvo apdovanoti trys aukšti Lietuvos pareigūnai – Prezidentas Valdas Adamkus, Prezidentas Algirdas M. Brazauskas ir Vytautas Landsbergis.