Ministras J. Olekas išreiškė lūkesčius, kad Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose bus atspindėtos Lietuvos pirmininkavimo prioritetų nuostatos
 
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Viešųjų ryšių departamentas
Gegužės 15 d. su Krašto apsaugos ministerijoje apsilankiusiu Europos Sąjungos Išorinių veiksmų tarnybos generalinio sekretoriaus pavaduotoju Maciejumi Popowskiu (Maciej Popowski) susitikęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas išreiškė lūkesčius, kad gruodį vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose bus atspindėtos Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų nuostatos.
 
トTikimės, kad ES vadovų susitikime, be pajėgumų ir gynybos pramonės stiprinimo klausimų, taip pat bus diskutuojama strateginėmis temomis dėl ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos ateities, tarp jų – dėl ES saugumo interesų, ES vaidmens užtikrinant saugumą Europos kaimynystėje, taip pat dėl ES santykių su NATO, ES kovinių grupių panaudojimo ir ES galimybių reaguoti į naujus saugumo iššūkius.
 
Susitikime ministras J. Olekas pabrėžė bendradarbiavimą su Rytų Partnerystės šalimis ir energetinio saugumo stiprinimą kaip pagrindinius nacionalinius Lietuvos pirmininkavimo uždavinius ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje.
 
Pasak ministro, pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva sieks didesnio Rytų Partnerystės šalių įtraukimo į ES Bendrąją saugumo ir gynybos politiką dalyvaujant mokymuose ir ES vadovaujamose tarptautinėse operacijose. Lietuva taip pat sieks, kad energetinis saugumas taptų ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos dalimi, o ateityje ir didesnės sąveikos tarp ES Bendrosios saugumo ir gynybos ir Bendrosios užsienio ir saugumo politikų.
 
Krašto apsaugos ministerijoje su M. Popowski taip pat susitiko ministerijos politikos direktorius dr. Vaidotas Urbelis. KAM atstovų susitikimai su vienu iš ES Išorinių veiksmų tarnybai vadovaujančių pareigūnų skirti aptarti svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo ES renginius gynybos srityje ir pasirengimą gruodį Briuselyje vyksiančiai ES Vadovų Tarybai, kurioje valstybių lyderiai aukščiausiu lygiu diskutuos ES gynybos klausimais. Prieš tai rugsėjo mėnesį Europos Vadovų Tarybos susitikimo darbotvarkę aptars Vilniuje susitikę ES šalių gynybos ministrai. Neformaliame ES gynybos ministrų susitikime taip pat planuoja dalyvauti ES Išorinių veiksmų tarnybos generalinė sekretorė Catherine Ashton ir NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas (Anders Fogh Rasmussen).
 
ES Tarybos Prezidento Hermano Van Rompuy (Herman Van Rompuy) siūlymu į 2013 metų Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę buvo įtraukti gynybos klausimai, akcentuojant, kad kintanti tarptautinė saugumo aplinka reikalauja strateginio lygmens diskusijos dėl tolesnio ES šalių bendradarbiavimo gynybos srityje.
 
Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią Airiją liepą pakeis Lietuva. Tarp Lietuvos pirmininkavimo prioritetų stiprinant ES Bendrąją saugumo ir gynybos politiką – aktyvinti bendradarbiavimą su Rytų partnerėmis saugumo ir gynybos srityje, plėtoti energetinio saugumo karinį matmenį, siekiant, kad šie klausimai taptų Bendrosios saugumo ir gynybos politikos dalimi. Taip pat prisidėti prie didesnio ES vaidmens užtikrinant tarptautinį saugumą, plėtojant ES kovines grupes, remiant ES dalyvavimą tarptautinėse operacijose, skatinant ES ir NATO organizacijų glaudesnį ir labiau suderintą bendradarbiavimą tarptautinio saugumo srityje.