Minaičiuose bus paminėtos LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 70-osios metinės

Minaičiuose bus paminėtos LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 70-osios metinės

2019 m. vasario 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Minaičiuose bus paminėtos LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 70-osios metinės

Vasario 15 d., penktadienį, 12 val. Minaičių k. (Radviliškio r.) esančiame Lietuvos partizanų memoriale vyks minėjimas, skirtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos paskelbimo 70-osioms metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Renginio dalyvius pasveikins Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

Minėjime kalbės 2018 m. Laisvės premiją gavusios septynių partizanų grupės atstovas, atkurto LLKS Tarybos štabo viršininkas, Vyčio Kryžiaus kavalierius partizanas Vytautas Balsys-Uosis, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro generolo Adolfo Ramanausko-Vanago anūkė karininkė plk. ltn. Inga Jancevičienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.

Ceremonijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai ir Karinių jūrų pajėgų orkestras, Šiaulių įgulos kariai, Lietuvos šaulių sąjungos jaunieji šauliai, Radviliškio rajono moksleiviai. Renginio dalyvius skrydžiu pasveikins NATO karinių oro pajėgų lėktuvai, Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalionas surengs ginkluotės ir technikos ekspoziciją. Vyks Radviliškio rajono meno kolektyvų pasirodymai, renginyje dalyvaus rekonstruktorių klubas „Partizanas”.

Minėdamas šios Deklaracijos 70-ąją sukaktį ir su sovietų okupacija kovojusio Lietuvos valstybės vadovo, faktiškai vykdžiusio Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines, Seimas 2019-uosius yra paskelbęs Jono Žemaičio-Vytauto metais.

1999-aisiais Seimas partizanų vadų pasirašytą Deklaraciją, kurioje buvo nurodyti Nepriklausomybę atkūrusios valstybės konstituciniai pagrindai, pripažino kaip Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingą teisės aktą.

Šiandien (2019 m. vasario 14 d.) Seimo posėdyje buvo priimta rezoliucija, kurioje konstatuojama, kad Deklaracija kartu su kitais suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą bei įtvirtino pamatinę antisovietinės rezistencijos nuostatą – sovietų įvykdytos Lietuvos okupacijos ir aneksijos nepripažinimą.

Renginio organizatoriai – Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

1949 m. vasario 2-22 d. buvo sušauktas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos. Vasario 2-10 d. vyko pasitarimai. Vasario 10 d. Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) Minaičių k. Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje prasidėjo darbas. Jau pirmame posėdyje buvo nutarta Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo organizaciją pavadinti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu (LLKS). Kituose posėdžiuose buvo sudaryta LLKS vadovybė, svarstoma sąjūdžio politinė programa, ginkluotojo pasipriešinimo programa, taktika, sąjūdžio politinė, ideologinė, organizacinė ir kita veikla, LLKS statutas, partizanų uniformos, pareigų ir laipsnių ženklai ir kt. Priimti kreipimaisi į sąjūdžio dalyvius ir kitus Lietuvos gyventojus.

Svarbiausias LLKS parengtas dokumentas – vasario 16 d. LLKS Tarybos posėdyje priimta Deklaracija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai: Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Bronius Liesys-Naktis, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila.

Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.

Išsamiau apie Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį

Informacija pasiteirauti apie renginį:

Tel. (8 5) 273 5871 arba el. p paštu indre.virzintaite@kam.lt

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas

Nerijus Vėta

Tel. (8 5)  239 6208, el. p. nerijus.veta@lrs.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>