Melioracijos darbams skiriamos Savivaldybės, valstybės ir ES lėšos

Melioracijos darbams skiriamos Savivaldybės, valstybės ir ES lėšos

Nors atlydis dar neprasidėjo, tačiau jau kyla klausimų dėl melioracijos tinklų būklės. Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Rūtos Cirtautaitės, ne tik Klaipėdos rajone, bet ir visoje Lietuvoje melioracijos tinklai yra seni ir susidėvėję, todėl šių tinklų remontas, polderių priežiūra – aktuali tema, kelianti nemažai diskusijų.

„Melioracijos darbams, polderių priežiūrai, pylimų aukštinimui, siurblinių remontui lėšos skiriamos iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų bei Europos Sąjungos fondų. 2019 metams Klaipėdos rajonui skirta 457 tūkst. eurų tikslinių valstybinių dotacijų. Iš jų 245 tūkst. eurų – melioracijos darbams, 212 tūkst. eurų – polderių priežiūrai. Už šias lėšas bus šalinami valstybei priklausančių melioracijos įrenginių avariniai gedimai, prižiūrimi ir remontuojami melioracijos grioviai, toliau vykdoma polderių priežiūra, numatomi pylimų šienavimo ir griovių priežiūros ir remonto darbai“, – apie tai, kam bus naudojamos dotacijos, pasakojo vicemerė Rūta Cirtautaitė.

„2019 m. taip pat planuojame įgyvendinti keletą projektų, kuriems finansavimą gavome praėjusiais metais.  Daugiau nei 1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų 2018 m. skirta potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimui Svencelės polderyje. Projekto metu bus rekonstruoti ir naujai įrengti apsauginiai pylimai Drevernos ir Svencelės kaimuose. Savivaldybė prie šio projekto prisidės dar 83,5 tūkst. eurų. Šią savaitę turėtų būti pasirašyta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų sutartis. Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. 2018 m. gautas finansavimas Purmalių ir Glaudėnų kaimuose esančių pylimų rekonstravimui. Šiems darbams iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skirta 622 tūkst. eurų. Jau atlikti viešieji pirkimai projektavimo paslaugoms“, – teigė mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė.

Norint įgyvendinti kuo daugiau darbų, svarbių Klaipėdos rajono gyventojams, vien Savivaldybės biudžeto lėšų nepakanka, todėl, pasak mero pavaduotojos Rūtos Cirtautaitės, Savivaldybės ieško ir kitų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, teikia paraiškas, investicinius projektus, kad gautų lėšas iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų.

„Šiuo metu jau esame pateikę investicinį projektą, kuriuo numatoma rekonstruoti Jokšų siurblinę ir Dituvos polderyje esančius griovius, pralaidas. Tikimės, kad šiems darbams pavyks gauti 460 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Taip pat šiemet tęsiame ir 2018 metais pradėtus darbus, kuriuos vykdome pagal partnerystės sutartį tarp Savivaldybės ir Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacijos. Vykdomi melioracijos tinklų rekonstravimo darbai Brukšvų polderyje Drevernos ir Svencelės kaimuose. Visa tai kainuos apie 963 tūkst. eurų, iš kurių 90 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto, 273 tūkst. eurų – Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacijos lėšos, o likę 600 tūkst. eurų – Europos Sąjungos parama“, – informavo vicemerė Rūta Cirtautaitė.

Už melioracijos darbus Savivaldybėje yra atsakingas Žemės ūkio skyrius, kuris stengiasi, kad būtų atlikti melioracijos priežiūros darbai, t. y. šalinami avariniai gedimai, pumpuojamas vandens perteklius sausinimo siurblinėse ir polderiuose, šienaujami griovių, pylimų ir užtvankų šlaitai, kertami krūmai, atliekami smulkūs griovių remontai ir kiti priežiūros ir remonto darbai.

Ernesta Badalova

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>