LVŽS ragina opoziciją netrukdyti „Saugokime vyrus” vėžio prevencijos programai

LVŽS ragina opoziciją netrukdyti „Saugokime vyrus” vėžio prevencijos programai

LVŽS ragina opoziciją netrukdyti „Saugokime vyrus” vėžio prevencijos programai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai nerimą kelia opozicijos

akcijos, nukreiptos prieš „Saugokime vyrus” prevencinę programą

(projektą). Per Lietuvos miestus ir kaimus keliaujanti mobilioji

laboratorija, vykdanti projektą, yra persekiojama. Fotografuojami ir

filmuojami pasitikrinti sveikatą atėję žmonės, bandoma visaip

sutrikdyti mobiliosios laboratorijos darbą – vietose neleidžiama

aprūpinti mobiliąją laboratoriją elektros energija, prevenciškai

pasitikrinti atėję asmenys ir laboratorijos darbuotojams padedantys

savanoriai yra bauginami.

„Ši situacija tik parodo, kad politinės kampanijos ir su jomis

susijusi politinė veikla išsigimsta. Imamasi sunkiai protu suvokiamų

priemonių, kurios peržiangia visas politinės etikos ir žmogiško

padorumo ribas”, – sako LVŽS narė Agnė Širinskienė.

Ji ragina politikus susilaikyti nuo tokio veikimo ir kviečia kartu

skatinti žmones rūpintis savo sveikata, laiku atlikti profilaktinius

patikrinimus. „Kartu gerbkime ir medikų darbą, jų pasiaukojimą

keliaujant po regionus. Siekime užtikrinti pacientų teises ir jų

privatumą, užtikrinti pacientų duomenų apsaugą, kaip tai garantuoja

įstatymas. Gerbti pacientų privatumą kviečiame ir žiniasklaidą.

Prašome Jūsų viešai neskelbti pacientų vardų, pavardžių ar vaizdų, iš

kurių būtų galima nustatyti mobilioje laboratorijoje besitikrinusių

asmenų tapatybes”, – sako Seimo narė.

LVŽS nuo 2011 m. yra projekto „Saugokime vyrus” partneris ir nuolat

talkina vykdant projektą. Tiesiogiai projektą, kurį 2011 m. inicijavo

Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija, įgyvendina medicininių

tyrimų laboratorija „Medicina practica”. LVŽS atstovai rajonų

savivaldybėse tariasi dėl projekto vykdymo konkrečiose vietose, t.y.

susitaria dėl mobilios laboratorijos atvykimo į konkrečią vietą, gauna

leidimą atitinkamoje vietoje apsistoti autobusui, iš anksto platina

informaciją žmonėms apie vykstantį projektą bei atliekamus tyrimus,

kviečia žmones pasitikrinti sveikatą ir atlieka kitus reikalingus

organizacinius darbus. Šią veiklą asmenys vykdo savanoriškai.

Visa informacija apie projektą, įskaitant mobiliosios laboratorijos

kelionių grafikus, visuomet būdavo ir yra skelbiama viešai ir , be

abejo, ši informacija yra žinoma Vyriausiajai rinkimų komisijai. Maža

to – 2016 m. pati LVŽS kreipėsi į komisiją dėl išaiškinimo, kaip

rinkimų kampanijų metu vykdyti tęstinius projektus. Vyriausioji

rinkimų komisija atsakė, kad tęstiniai projektai, kurių metu nėra

agituojama, kalbama apie rinkimus ir pan., gali vykti nepriklausomai

nuo rinkimų kampanijų.

Prasidėjus 2019 m. kovo 3 d. vyksiančių savivaldybių tarybų rinkimų

kampanijai, projekto „Saugokime vyrus” vykdytojai yra nuolat puolami

ir persekiojami, o valstybės institucijos – užverstos skundais. Tokiu

būdu mobiliajai laboratorijai visokiais būdais yra trukdoma vykdyti

savo misiją – tikrinti žmonių sveikatą.

Išpuoliai nesiliauja net ir po to, kai LVŽS atsižvelgė į Vyriausiosios

rinkimų komisijos rekomendaciją ir nuo mobiliosios laboratorijos

pašalino informaciją apie LVŽS ir R. Karbauskį.

Prevencija ir ankstyva diagnostika – du prioritetai, kurie ne kartą

buvo akcentuojami LVŽS rinkių programose.

„Visada manėme, kad šiuos prioritetus svarbu ne tik deklaruoti, bet ir

pabrėžti asmeniniu pavyzdžiu. Todėl LVŽS yra ilgametė projekto

„Saugokime vyrus” partnerė, savanoriška veikla prisidedanti prie šio

projekto tikslų įgyvendinimo”, – sako A. Širinskienė.

Projekto tikslai – padėti kaimiškųjų regionų rizikos grupės vyrams

suvokti prostatos vėžio profilaktikos svarbą ir paskatinti juos

atlikti prostatos specifinio antigeno koncentracijos kraujyje tyrimą.

Taip pat yra siekiama atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į prostatos

vėžio ir jo ankstyvosios diagnostikos problemą kaimiškuose regionuose.

Vien pernai metais, projekto „Saugokime vyrus” vykdytojų – Medicina

practica – ir savanorių bendro darbo dėka buvo patikrinta daugiau kaip

4400 vyrų ir rasta per 700 padidėjusių PSA reikšmių. Projekto metu

surinkti duomenys parodė, kodėl kaimo regionų vyrai profilaktiškai

nesitikrina dėl prostatos vėžio. Tai lemia ištyrimo baimė,

informacijos apie ligos simptomus ir pasekmes, informacijos apie

tyrimo atlikimą trūkumas, laiko stoka. Įtakos turi ir sezoniniai

darbai.

Daugiau informacijos:

Seimo narė Agnė Širinskienė, tel. (8~675) 25471.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>