LRT RADIJAS
Internete – www.lrt.lt)
Ultra trumposiomis bangomis visą parą:
Alytus (104,6 MHz), Anykščiai (101,9 MHz), Biržai (100,8 MHz), Dieveniškės (107,2 MHz), Druskininkai (102,3 MHz), Ignalina (104,2 MHz), Kalvarija (104,8 MHz), Kaunas (102,1 MHz), Klaipėda (102,8 MHz), Mažeikiai (93,3 MHz), Nida (106,8 MHz), Panevėžys (107,5 MHz), Plungė (88,0 MHz), Rokiškis (96,3 MHz), Skuodas (99,3 MHz), Šiauliai (100,9 MHz), Tauragė 98,8 MHz), Telšiai (93,0 MHz), Ukmergė (102,8 MHz) Utena (107,4 MHz), Varėna (100,7 MHz), Vilnius (102,6 MHz), Visaginas (102,9 MHz).
Žinios šiokiadieniais – 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30, 06.00, 06.31, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Pirmadienis, birželio 3 d.
05.05 Spaudos apžvalga.
05.15 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Gimtoji žemė.
06.30 Ryto garsai.
10.00 Iškilmingas minėjimas Seime, skirtas Sąjūdžio 25-mečiui.
12.10 Muzikinis vidudienis.
13.00 Lietuvos diena.
15.05 Namai namučiai. Ved. A. Bajarūnaitė.
16.03 Atrask Lietuvą. Ved. J. Jurkūnienė.
16.30 Laida rusų kalba.
17.07 Antra pavara.
18.10 Dienos tema.
18.30 Gera girdėti.
19.03 Sveikinimų ratas.
20.03 Vakaro pasaka. L. Dovydėnas. トSkudurinė lėlė ir karalius”. I d. Skaito T. Ribaitis.
20.20 Autorinė daina.
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. Just. Marcinkevičius. Skaito V. Paukštė.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Namai namučiai. 01.05 Iš radijo aukso fondo. 02.05 Vakaras su knyga.)
Antradienis, birželio 4 d.
05.05 Spaudos apžvalga.
05.15 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Gimtoji žemė.
06.30 Ryto garsai.
10.05 Spaudos puslapiai.
10.31 Laida ト112″.
11.03 LRT Vasaros studija. Ved. A. Skamarakaitė.
12.10 Muzikinis vidudienis.
13.00 Lietuvos diena.
15.05 Litas prie lito. Ved. R. Jakutytė.
16.03 Nuo algos iki algos.
16.30 Laida rusų kalba.
17.07 Antra pavara.
18.10 Dienos tema.
18.30 Mažoji studija. Kultūra ir religija.
19.03 Sveikinimų ratas.
20.03 Vakaro pasaka. L. Dovydėnas. トSkudurinė lėlė ir karalius”. II d. Skaito T. Ribaitis.
20.20 Gamta – visų namai. (Kart.)
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 LRT Vasaros studija. (Kart.)
22.10 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. A. Miškinis. Skaito S. Kubilius.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Radijo paskaitos. 01.05 Literatūros akiračiai. 02.05 Vakaras su knyga.)
Trečiadienis, birželio 5 d.
05.05 Spaudos apžvalga.
05.15 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Gimtoji žemė.
06.30 Ryto garsai.
10.05 Spaudos puslapiai.
10.31 Laida ト112″.
11.03 LRT Vasaros studija. Ved. V. Kvietkauskas.
12.10 Muzikinis vidudienis.
13.00 Lietuvos diena.
15.05 Tarp Rytų ir Vakarų. Ved. R. Geleževičius.
16.03 Žinių amžius. Ved. J. Jurkūnienė.
16.30 Laida rusų kalba.
17.07 Antra pavara.
18.10 Dienos tema.
18.30 Gera girdėti.
19.03 Sveikinimų ratas.
20.03 Vakaro pasaka. L. Dovydėnas. トSkudurinė lėlė ir karalius”. III d. Skaito T. Ribaitis.
20.20 Žinių amžius. (Kart.)
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 LRT Vasaros studija. (Kart.)
22.10 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. A. Kairys. Skaito T. Vaisieta.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Žmonės ir idėjos. 02.05 Vakaras su knyga.)
Ketvirtadienis, birželio 6 d.
05.05 Spaudos apžvalga.
05.15 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Gimtoji žemė.
06.30 Ryto garsai.
10.05 Spaudos puslapiai.
10.31 Laida ト112″.
11.03 LRT Vasaros studija. Ved. V. Savukynas.
12.10 Muzikinis vidudienis.
13.00 Lietuvos diena.
15.05 Sveikata. (Kart.)
15.30 Atsiliepk dainoj.
16.30 Laida rusų kalba.
17.07 Antra pavara.
18.10 Dienos tema.
18.30 Gera girdėti.
19.03 Sveikinimų ratas.
20.03 Vakaro pasaka. Broliai Grimai. トErškėtrožė”.
20.20 Literatūros akiračiai. (Kart.)
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 LRT Vasaros studija. (Kart.)
22.10 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. P. Drevinis. Skaito A. Šimanskis.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Kasdienybės kultūra. 01.05 Modus. 02.05 Vakaras su knyga.)
Penktadienis, birželio 7 d.
05.05 Spaudos apžvalga.
05.15 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Gimtoji žemė.
06.30 Ryto garsai.
10.05 Spaudos puslapiai.
10.31 Sankryža.
11.03 LRT Vasaros studija. Ved. Z. Kelmickaitė.
12.10 LRT Radijo vasaros kelionės. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
15.05 Mes, moterys. Ved. G. Čiužaitė.
16.03 Gyvoji istorija. Ved. I. Berulienė.
16.30 Laida rusų kalba.
17.07 Antra pavara.
18.10 Dienos tema.
18.30 Gera girdėti.
19.03 Sveikinimų ratas.
20.03 Vakaro pasaka. G. Garofalo. トTrys norai, šeimininke”. Skaito V. Klimčiauskaitė.
20.20 Gyvoji istorija. (Kart.)
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 LRT Vasaros studija. (Kart.)
22.10 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. N. Miliauskaitė. Skaito G. Urbonaitė.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Pašnekesiai apie tave ir kitus. 02.05 Vakaras su knyga.)
Šeštadienis, birželio 8 d.
Žinios – 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 07.31, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
05.05 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Rytas su muzika.
06.30 Gamta – visų namai.
07.05 Spaudos apžvalga.
07.30 Ryto garsai.
09.03 Kultūros savaitė.
11.03 Sveikata.
11.30 Muzikinis ekspresas.
12.10 Sudie, XX amžiau.
13.00 Lietuvos diena.
15.03 Atrask Lietuvą. Ved. J. Jurkūnienė.
15.28 Baladės.
16.03 Kaip žmonės gyvena. Ved. B. Rupeika.
16.30 Laida rusų kalba.
17.03 Mažoji studija: Popiežius ir pasaulis, Septintoji diena.
18.10 Sveikinimų ratas.
19.03 Auksinės kolekcijos.
20.03 Vaikų radijo teatras. O. Wilde. トŽvaigždžių berniukas”. I d. Rež. J. Bautrėnas.
20.23 Autorinė daina.
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. J. Švabaitė. Skaito G. Jasiukėnas.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Kultūros savaitė. 02.05 Vakaras su knyga. 03.05 Sudie, XX amžiau.)
Sekmadienis, birželio 9 d.
Žinios – 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
05.05 Su aušra.
05.45 Mažoji studija. Dievo žodis.
06.05 Rytas su muzika.
08.03 Ryto garsų savaitė.
09.03 Mes, moterys. Ved. G. Čiužaitė.
10.03 Tetos Betos viktorina.
11.03 Muzika Tau.
12.10 Lietuvos diena.
13.03 Radijo teatras. K. Saja. トBurbulas”. Rež. A. Večerskis.
13.43 Retro.
14.03 Septynios sporto dienos.
14.28 Gera girdėti.
15.03 Sankryža. (Kart.)
15.28 Gera girdėti.
16.30 Laida rusų kalba.
17.03 Literatūros akiračiai.
17.30 Gera girdėti.
18.10 Laisvai! Laida kariams.
19.03 Vudstoko vaikai.
20.03 Vaikų radijo teatras. O. Wilde. トŽvaigždžių berniukas”. II d. Rež. J. Bautrėnas.
20.26 Autorinė daina.
20.45 Mažoji studija. Dievo žodis. (Kart.)
21.03 Laida jaunimui トNežinau”. Ved. J. Rožėnas ir M. Nastaravičius.
22.07 Žvaigždės žiūri į žemę.
23.48 Vidurnakčio lyrika. A. Venclova. Skaito R. Rimeikis.
23.58 Lietuvos Respublikos himnas.
00.00 Nakties programa.
(00.05 Manasis aš. 01.05 Po lyros ženklu. 02.05 Vakaras su knyga.)