LNK TELEVIZIJA GALI ĮSIGYTI BALTIJOS TELEVIZIJĄ
LNK TELEVIZIJA GALI ĮSIGYTI BALTIJOS TELEVIZIJĄ
Pranešimas spaudai 2013-05-22
Konkurencijos taryba gegužės 22 d. leido UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” (toliau LNK) įsigyti 100 proc. UAB „Baltijos TV” (toliau – BTV) akcijų.
Pagrindinė LNK veikla – televizijos programų transliavimas Lietuvoje. LNK priklauso keturios nacionalinės nemokamos televizijos programos – Info TV, Liuks!, LNK ir TV1.
Pagrindinė BTV veikla – televizijos programų transliavimas Lietuvoje. BTV priklauso viena nemokama nacionalinė televizijos programa – BTV.
Konkurencijos taryba, nagrinėdama šį sandorį, ištyrė televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklai Lietuvoje reikšmingas aplinkybes bei sandorio poveikį konkurencijai su sandoriu susijusiose rinkose.
Konkurencijos taryba nustatė, kad po nagrinėjamo sandorio įgyvendinimo LNK reklamos skleidimo televizijoje paslaugų pardavimo rinkos dalis padidėtų BTV užimama rinkos dalimi, tačiau dėl to nebūtų sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis ar itin apribojama konkurencija šioje rinkoje, nes išlieka stiprus konkurentas – UAB „Tele-3″, darantis konkurencinį spaudimą LNK.
Sandorio įgyvendinimas taip pat neturėtų neigiamos įtakos televizijos programų turinį sudarančios produkcijos įsigijimui, nes šioje rinkoje nebūtų sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis ar itin apribojama konkurencija, kadangi BTV nėra stiprus konkurentas didžiausioms Lietuvos televizijoms – LNK, LRT ir Tele-3 – įsigyjant televizijos programų turinį sudarančią produkciją.
Konkurencijos taryba, įvertinusi visas, sandorio nagrinėjimo metu nustatytas, aplinkybes, konstatavo, kad dėl vykdomos koncentracijos nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis ar itin apribojama konkurencija aptartose rinkose.