Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėja aktyvina politinį dialogą

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėja aktyvina politinį dialogą

2019 m. vasario 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėja aktyvina politinį dialogą

Varšuvoje posėdžiavusi Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėja baigė 20-ąją sesiją priimdama deklaraciją.

Baigiamajame dokumente reiškiamas pasitenkinimas suaktyvėjusiu Lietuvos ir Lenkijos politiniu dialogu – tiek dvišaliu, tiek tarptautinių ir regioninių organizacijų lygmenimis; džiaugiamasi dinamišku tarpparlamentiniu bendradarbiavimu ir pabrėžiama jo plėtros svarba.

Parlamentarai pabrėžia bendrą politinę valią įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties nuostatas; reiškia pasitenkinimą atnaujintu konstruktyviu bendradarbiavimu gerinant lenkų mažumos Lietuvoje ir lietuvių mažumos Lenkijoje švietimo sąlygas; pabrėžia abiejų šalių siekį gerbti tautinių mažumų teises, išsaugant jų kultūrą, švietimą ir kalbą.

Lietuvos ir Lenkijos Seimų atstovai išreiškė pasitenkinimą abiejų valstybių bendradarbiavimu įgyvendinant bendrus energetikos, transeuropinių maršrutų transporto projektus, ligšioliniu sėkmingu ekonominiu, infrastruktūriniu, kultūriniu ir moksliniu bendradarbiavimu bei bendradarbiavimu per sieną.

Kartu pabrėžiama, kad Europa turi įvairinti energijos žaliavų tiekimo šaltinius, apsaugoti vartotojus nuo dominuojančios dujų tiekėjo nesąžiningos praktikos ir baigti kurti energetikos sąjungą, grindžiamą vienodomis ir skaidriomis taisyklėmis visiems rinkos dalyviams.

Deklaracijoje didelis dėmesys skiriamas kylantiems bendriems iššūkiams ir grėsmėms, saugumo, Rytų partnerystės, klausimams, pabrėžiama ypatinga darnaus abiejų šalių bendradarbiavimo saugumo srityje svarba, Rusijos Federacijos hibridinio informacinio karo keliama grėsmė visos tarptautinės sistemos stabilumui ir saugumui.

Asamblėja pažymi, kad Lietuva ir Lenkija panašiai vertina iššūkius ir grėsmes, susijusias su Rusijos Federacijos konfrontacine politika dėl Vakarų šalių ir Rytų partnerystės valstybių, ypač Ukrainos ir Gruzijos.

Baigiamajame sesijos dokumente išreiškiamas solidarumas su Ukraina, parama jos suverenitetui ir teritorijos vientisumui su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis, Ukrainos Europos ir euroatlantinius siekiams, jos santykių su Europos Sąjunga ir NATO stiprinimui, ambicingos Ukrainos modernizavimo reformų programos vykdymui.

Lietuvos ir Lenkijos Seimų atstovai priimtu dokumentu ragina Rusijos Federaciją nedelsiant išlaisvinti Ukrainos jūrininkus, sulaikytus ir kalinamus pažeidžiant tarptautinės teisės principus, taip pat vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal vadinamuosius Minsko susitarimus, siekiant užbaigti Rusijos ir Ukrainos konfliktą.

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>