Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
Seimo patvirtinta 2013-05-16
Seniūnų sueigoje patikslinta 2013-05-21
 
Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių
darbotvarkė
 
1 – 1         Darbotvarkės tvirtinimas          10.00 – 10.10          
1 – 2a        XIP-4657
(2)
ES            Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / žemės ūkio ministras
                 pranešėjas – Petras Čimbaras (KRK)
10.10 – 10.30
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-04-12
TD-2-2013-05-22
svarstymo data-
2-2013-04-18
 
1 – 2b       XIP-4658
(2)
ES            Pluoštinių kanapių įstatymo projektas      pranešėjas – Petras Čimbaras (KRK)
 
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-04-12
TD-2-2013-05-22
svarstymo data-
2-2013-04-18
 
1 – 2c        XIP-1175
(3)
ES            Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1075 straipsniu ir 237, 2413 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
                 pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
 
priėmimas                 registracijos data-
3-2013-04-17
TD-3-2013-05-22
svarstymo data-
3-2013-04-18
 
1 – 3         XIIP-411
(2)            Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Algimantas Salamakinas / 29 SN
                 pranešėjas – Darius Ulickas (AAK)
10.30 – 10.40
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-05-09
TD-2-2013-05-20
svarstymo data-
2-2013-05-14
 
Dėl skalūninių dujų paieškos, žvalgybos, gavybos reglamentavimo
1 – 4a        XIIP-487
(2)
 
sujungti
XIIP-487,
XIIP-326,
XIIP-490
Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas                 pranešėjai – Algimantas Salamakinas (AAK), Kazys Grybauskas (KRK)
10.40 – 11.10
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2-2013-05-08
 
1 – 4b       XIIP-469
Žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo bei papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas
teikėjai- Remigijus Žemaitaitis, Raimundas Paliukas, Darius Ulickas, Zita Žvikienė                 pranešėjas – Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2013-05-08-
atmesti
 
1 – 4c        XIIP-488
(2)
 
sujungti
XIIP-488
XIIP-325,
XIIP-470
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektas    pranešėjai – Algimantas Salamakinas (AAK), Kazys Grybauskas (KRK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
AAK-2-2013-05-08
1 – 5a        XIIP-491
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
teikėjas – Kęstutis Daukšys       pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
11.10 – 11.30
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
VYRN-
 
1 – 5b       XIIP-471
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 9 straipsnio ir priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjai- Remigijus Žemaitaitis, Raimundas Paliukas, Darius Ulickas, Zita Žvikienė                 pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
VYRN-
1 – 5c        XIIP-276
Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – Remigijus Šimašius, Algis Kašėta, Vitalijus Gailius ir kt.          pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
VYRN-
1 – 5d       XIIP-277
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                pranešėjai – BFK, Algimantas Salamakinas (AAK)
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
BFK-
 
VYRN-
 
1 – 6         XIIP-535
(2)
 
2-sujungti XIIP-535, XIIP-537                 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 11 ir 151 straipsnių pakeitimo” projektas
teikėjai – Seimo nariai               pranešėjas – Julius Sabatauskas (TTK)
11.30 – 11.45
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-05-09
TTK- 2-2013-05-22
 
 
% % %
1 – 7         XIIP-601
Seimo nutarimo „Dėl  Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo” projektas                 pranešėjas – Raimundas Markauskas / 39 SN
12.00 – 12.30
pateikimas, svarstymas, priėmimas            registracijos data-
2013-05-22
TD-
 
 
1 – 8         XIP-3408
(2)
ES
 
2-sujungti XIP-3408, XIIP-227, XIIP-228                Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV / susisiekimo ministras;
teikėjai – Seimo nariai               pranešėjai –  Julius Sabatauskas (TTK), Remigijus Žemaitaitis (EK)
12.30 – 12.45
svarstymas
                 pateikimo data-
2011-09-13
TTK- 2-2013-05-22
 
1 – 9a        XIIP-267
(2)            Vidaus tarnybos statuto 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Dailis Alfonsas Barakauskas (ministras)         pranešėjai – Stasys Šedbaras (TTK), Artūras Paulauskas (NSGK), Milda Petrauskienė (VVSK), Rimantas Jonas Dagys (SRDK)
12.45 – 13.00
svarstymas                pateikimo data-
2013-03-19
TTK-2-2013-05-16
 
1 – 9b       XIIP-268
(2)            Valstybės tarnybos įstatymo 31 ir 4 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjai – Milda Petrauskienė (VVSK), Julius Sabatauskas (TTK),
Rimantas Jonas Dagys (SRDK)
 
svarstymas                pateikimo data-
2013-03-19
VVSK-2-2013-04-11
 
1 -10        XIIP-286
Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo” pakeitimo projektas
teikėjas – Kęstas Komskis         pranešėjas – VVSK
svarstymas                pateikimo data-
2013-05-07
VVSK-
 
neapsvarstytas komitete
 
 
 
1 – 10       Vyriausybės valanda 13.00 – 14.00          
   PERTRAUKA                                                                               14.00 – 15.00
Opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkė
2 – 1         XIIP-563
Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 4 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” nuostatas” projektas        pranešėjas – Audronius Ažubalis (Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rasa Juknevičienė ir kt.)
15.00 – 15.15
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – VVSK
siūloma svarstyti
2013-06-25              registracijos data-
2013-05-10
TD-2013-05-14
 
2 – 2         XIIP-415
(2)            Seimo nutarimo „Dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsienio subjektams”  projektas
teikėjas – Kazys Starkevičius / 47SN         pranešėjas – Jonas Kondrotas (KRK)
15.15 – 15.30
priėmimas                 registracijos data-
2-2013-05-16
TD-2-2013-05-22
svarstymo data-
2-2013-05-21
 
2 – 3a        XIIP-287
Seimo rinkimų įstatymo 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Jurgis Razma
15.30 – 15.45
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-02-26
TD-2013-03-05
ETD-2013-03-15

2 – 3b       XIIP-288
Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Jurgis Razma
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-02-26
TD-2013-03-05
ETD-2013-03-15

2 – 3c        XIIP-289
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Jurgis Razma
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-02-26
TD-2013-03-05
ETD-2013-03-15

2 – 4a        XIIP-243
(6)            Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas – Valentinas Stundys (Vytautas Juozapaitis, Dalia Teišerskytė ir kt.)
15.45 – 16.00
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – AAK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
6-2013-05-09
TD-6-2013-05-22
ETD-6-

2 – 4b       XIIP-427
(2)            Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valentinas Stundys (Vytautas Juozapaitis, Dalia Teišerskytė ir kt.)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – AAK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2-2013-05-09
TD-2-2013-05-22
ETD-2-
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-04-18, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 5         XIIP-245
(3)            Pelno mokesčio įstatymo 461 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Jurgis Razma
/ 29 SN
16.00 – 16.15
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – BFK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-27              registracijos data-
3-2013-05-08
TD-3-2013-05-15
ETD-3-2013-05-18
 
 
2 – 6a        XIIP-598
Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos” papildymo projektas pranešėjas – Jurgis Razma
16.15 – 16.30
pateikimas, svarstymas, priėmimas            registracijos data-
2013-05-22
TD-
 
2 – 6b       XIIP-468
(2)            Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 5 dalies papildymo įstatymo projektas                 pranešėjas – Dainius Kreivys
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – BFK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-27              registracijos data-
2-2013-05-17
TD-2-2013-05-21
ETD-2-
 
nėra įrašytas į
II (pavasario) sesijos darbų programą
 
Įstatymas buvo pakeistas 2012-12-20, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 7         XIIP-467
Vietos savivaldos įstatymo 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 pranešėja – Agnė Bilotaitė (Kazimieras Kuzminskas, Irena Degutienė ir kt.)
/ 29 SN
16.30 – 16.45
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje registracijos data-
2013-04-18
TD-2013-05-15
ETD-2013-05-06
 
 
2 – 8         XIIP-17
Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                pranešėjas – Antanas Matulas
16.45 – 17.00
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2012-11-21
TD-2012-11-27
ETD-2013-01-09
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-04-18, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 9         XIIP-586
Švietimo įstatymo 28, 41 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   pranešėjas – Jurgis Razma / 29 SN
17.00 – 17.10
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – ŠMKK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
203-05-17
TD-2013-05-22
ETD-

nėra įrašytas į
II (pavasario) sesijos darbų programą
2 – 10       XIIP-587
Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas –  Sergejus Jovaiša / 31 SN
17.10 – 17.20
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – VVSK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
203-05-20
TD-2013-05-22
ETD-

 
2 – 11       Seimo narių pareiškimai           17.20 – 17.30          
Rezerviniai klausimai:
r – 1          Savaitės, prasidedančios gegužės 28 diena, plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas                pranešėjas – Vytautas Gapšys   
r – 2          Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Bausmių vykdymo kodekso 157 ir 158 straipsnių papildymo projektas   pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija)     Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
r – 3          Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Baudžiamojo kodekso 250 straipsnio papildymo projektas       pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija)     Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
r – 4          Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos Dėl Tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio 5 ir 6 dalių papildymo projektas               pranešėjas – Petras Čimbaras (Peticjų komisija)           Peticjų komisija-
2013-05-15-
atmesti
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKO
PAVADUOTOJAS                   
 
 
ALGIRDAS SYSAS