Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gegužės 21 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė
Seimo patvirtinta 2013-05-16
Seniūnų sueigoje patikslinta 2013-05-21
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gegužės 21 d. (antradienio) plenarinių posėdžių
darbotvarkė
 
1 – 1         Seimo nario Arvydo Anušausko pranešimas minint didžiausios 1948 metų Lietuvos gyventojų tremties 65-ąsias metines           10.00 – 10.15          
1 – 2         Darbotvarkės tvirtinimas          10.15 – 10.25          
1 – 3         XIIP-415
(2)            Seimo nutarimo „Dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsienio subjektams”  projektas
teikėjas – Kazys Starkevičius / 47SN         pranešėjai – Jonas Kondrotas (KRK), Andrius Mazuronis (ERK)
10.25 – 10.45
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-23
KRK-2-2013-05-16
 
 
1 – 4         XIIP-426
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-65 patikslinimo” projektas
teikėja – Virginija Baltraitienė /18 SN      pranešėjas – Bronius Bradauskas (BFK)
10.45 – 10.55
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-05-09
BFK- 2013-05-15-
atmesti
 
 
1 – 5         XIP-4091
(2)            Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – Valentinas Stundys    pranešėjai – Antanas Nesteckis (BFK), Valentinas Stundys (ŠMKK)
10.55 – 11.10
svarstymas                pateikimo data-
2013-03-15
BFK-2-2013-05-09
1 – 6         XIIP-405
(2)            Finansinių priemonių rinkų įstatymo 70, 71, 81, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Rimantas Šadžius (ministras)          pranešėjai – Antanas Nesteckis (BFK), Loreta Graužinienė (ADK)
11.10 – 11.15
svarstymas                pateikimo data-
203-04-11
BFK-2-2013-05-16
 
 
 
1 – 7         XIIP-456
(2)            Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Rimantas Sinkevičius (ministras)    pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)
11.15 – 11.25
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-23
BFK- 2-2013-05-20
 
 
 
1 – 8         XIP-3786
(2)            Vadovybės apsaugos įstatymo 2, 14, 16, 17, 19, 22, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas – LRV / vidaus reikalų  ministras pranešėjai – Artūras Paulauskas (NSGK), Milda Petrauskienė (VVSK), Vitalijus Gailius (TTK)
11.25 – 11.30
svarstymas                pateikimo data-
2013-03-19
NSGK-2-2013-05-20
 
1 – 9         XIP-3407
(2)            Audito įstatymo 21, 22 ir 60 straipsnių pakeitimo statymo projektas
teikėjai – Seimo nariai               pranešėja – Jolita Vaickienė (ADK)
11.30 – 11.35
svarstymas                pateikimo data-
2011-11-10
ADK-2-2013-05-16
 
1 – 10       XIIP-238
(2)            Seimo nutarimo „Dėl 2014 metų paskelbimo Teatrų metais” projektas
teikėja – Dalia Teišerskytė         pranešėja – Audronė Pitrėnienė (ŠMKK)
11.35 – 11.45
svarstymas                pateikimo data-
2013-04-25
ŠMKK-2-2013-05-14
% % %
1 – 11a     XIIP-273
(2)
                 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 ir 2602 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / Valentinas Mazuronis (ministras)   pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
12.00 – 12.10
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-12
TTK-2-2013-05-15
 
1 – 11b     XIIP-274
(2)            Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
 
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-12
TTK-2-2013-05-15
 
1 – 12       XIIP-198
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 503 straipsnio papildymo įstatymo projektas
teikėjas –  Vytautas Juozapaitis / 29 SN    pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
12.10 – 12.15
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-12
TTK- 2-2013-05-15-
atmesti
 
1 – 13       XIP-4532
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1361, 1362, 225, 2252, 227, 229, 237 ir 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1363 ir 1364 straipsniais įstatymo projektas
teikėjas – LRV / susisiekimo ministras     pranešėjas – Stasys Šedbaras (TTK)
12.15 – 12.20
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-12
TTK- 2-2013-05-17
 
1 – 14       XIP-4290
(2)            Administracinių bylų teisenos įstatymo 37, 42, 44, 46, 50, 53, 68, 80, 82, 97, 101 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 521 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas – LRV / teisingumo ministras       pranešėjas –  Stasys Šedbaras (TTK)
12.20 – 12.25
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-12
TTK- 2-2013-05-15
 
1 – 15a     XIP-4635
(2)
ES            Baudžiamojo kodekso 91 straipsnio ir Kodekso priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
teikėjas – LRV / teisingumo ministras       pranešėja – Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK)
12.25 – 12.30
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-14
TTK- 2-2013-05-17
 
1 – 15b     XIP-4636
(2)
ES            Baudžiamojo proceso kodekso 66, 67, 691, 711, 73, 3651 straipsnių  ir Kodekso priedo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas      pranešėja – Vilija Aleknaitė-Abramikienė (TTK)
svarstymas
                 pateikimo data-
2013-03-14
TTK- 2-2013-05-17
 
1 – 16       XIIP-343
(2)            Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai” projektas
 
teikėjas – Kęstas Komskis / 47 SN            pranešėjas – Domas Petrulis (VVSK)
12.30 – 12.40
svarstymas 
                 pateikimo data-
2-2013-04-18
VVSK-2-2013-05-16-
grąžinti iniciatoriams tobulinti
 
1 – 17       XIIP-253
(2)
                 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” 2, 53, 101 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo projektas              pranešėjas – Dailis Alfonsas Barakauskas (ministras)
12.40 – 13.00
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – ŽTK
papildomas – TTK, URK
siūloma svarstyti
2013-06-27              registracijos data-
2-2013-05-10
TD-2-2013-05-16
 
1 – 18       XIIP-560
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vigilijus Jukna (ministras)
13.00 – 13.20
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – KRK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-25              registracijos data-
2013-05-10
TD-2013-05-17
 
 
1 – 19a     XIIP-553
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 3, 4, 10, 13, 22, 25, 33, 34, straipsnių pakeitimo bei priedo papildymo įstatymo projektas  pranešėjas – Audrius Bitinas (viceministras)
13.20 – 13.35
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-18              registracijos data-
2013-05-09
TD-2013-05-20
 
1 – 19b     XIIP-554
Darbo kodekso 266, 269 ir 275 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Audrius Bitinas (viceministras)
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-18              registracijos data-
2013-05-09
TD-2013-05-20
 
1 – 20a     XIIP-561
Saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio papildymo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 281 straipsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas  pranešėjas – Rimantas Sinkevičius (ministras)
13.35 – 13.45
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
2013-06-18              registracijos data-
2013-05-10
TD-2013-05-20
 
 
1 – 20b     XIIP-562
Prekybinės laivybos įstatymo 2, 4, 84, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 89 ir 90 straipsniais ir Įstatymo priedo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas
                 pranešėjas – Rimantas Sinkevičius (ministras)
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – EK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
2013-06-18              registracijos data-
2013-05-10
TD-2013-05-20
 
 
1 – 21a     XIIP-564
ES            Farmacijos įstatymo 2, 8, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 66, 69, 73 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, keturioliktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 241, 242, 341, 351 ir 681 straipsniais, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas      pranešėjas – Vytenis Povilas Andriukaitis (ministras)
13.45 – 14.00
pateikimas
 
siūloma svarstyti skubos tvarka
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-27              registracijos data-
2013-05-13
TD-2013-05-20
 
1 – 21b     XIIP-565
ES            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 443, 224, 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 447 straipsniu įstatymo projektas   pranešėjas – Vytenis Povilas Andriukaitis (ministras)
 
pateikimas
 
siūloma svarstyti skubos tvarka
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – SRK
siūloma svarstyti
2013-06-27              registracijos data-
2013-05-13
TD-2013-05-20
 
PERTRAUKA                                                                                 14.00 – 15.00
2 – 1a        Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaita
                 pranešėja – Aušrinė Burneikienė (Lygių galimybių kontrolierė, pavaduojanti Vaiko teisų apsaugos kontrolierių)
15.00 – 15.40          
2 – 1b       XIIP-550
Seimo nutarimo „Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitos” projektas  pranešėjas – Leonard Talmont (ŽTK)
 
pateikimas (svarstymas, priėmimas)          registracijos data-
2013-05-09
TD-2013-05-15
 
2 – 2a        Lygių galimybių kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaita
                 pranešėja – Aušrinė Burneikienė (Lygių galimybių kontrolierė)
15.40 – 16.20          
2 – 2b       XIIP-571
Seimo nutarimo „Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2012 metų ataskaitos” projektas  pranešėjas – Leonard Talmont (ŽTK)
 
pateikimas (svarstymas, priėmimas)          registracijos data-
2013-05-14
TD-2013-05-15
 
Baudžiamojo proceso kodekso pataisos
2 – 3         XIIP-552
Baudžiamojo proceso kodekso 9, 185, 186, 275, 276, 283 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projektas     pranešėjas – Giedrius Mozūraitis (viceministras)
16.20 – 16.30
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-05-09
TD-2013-05-15
 
2 – 4         XIIP-109
Baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 181 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                pranešėjas – Giedrius Mozūraitis (viceministras) 16.30 – 16.35
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2012-12-06
TD-2012-12-17
 
2 – 5a        XIIP-13
(2)            Baudžiamojo proceso kodekso 32, 235, 254, 327 ir 403 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Vitalijus Gailius (Dalia Teišerskytė, Eugenijus Gentvilas, Eligijus Masiulis ir kt.)
/ 29 SN
16.35 – 16.45
pateikimas
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2-2012-12-21
TD-2-2013-01-03
ETD-2-2013-01-21
 
 
2 – 5b       XIIP-14
(2)            Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Vitalijus Gailius (Dalia Teišerskytė, Eugenijus Gentvilas, Eligijus Masiulis ir kt.)
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2-2012-12-21
TD-2-2013-01-03
ETD-2-2013-01-21
 
 
2 – 6a        XIIP-307
Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (Irena Šiaulienė)
16.45 – 16.55
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-03-01
TD-2013-03-14
ETD-2013-04-10
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 6b       XIIP-308
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėja –  Rimantė Šalaševičiūtė (Irena Šiaulienė)
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-03-01
TD-2013-03-14
ETD-2013-04-10

2 – 7         XIIP-463
Baudžiamojo proceso kodekso 344 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas –  Albinas Mitrulevičius
16.55 – 17.00
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-04-16
TD-2013-04-18
ETD-2013-04-25
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 8         XIIP-477
Baudžiamojo proceso kodekso 370 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valdas Skarbalius (Zita Žvikienė, Dangutė Mikutienė, Raimundas Markauskas ir kt.)
16.70 – 17.05
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-04-19
TD-2013-05-06
ETD-2013-04-29
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 9         XIIP-478
Baudžiamojo proceso kodekso 313 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėjas – Valdas Skarbalius (Zita Žvikienė, Dangutė Mikutienė, Raimundas Markauskas ir kt.)
17.05 – 17.10
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-04-19
TD-2013-05-06
ETD-2013-05-03
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
 
2 – 10a     XIIP-575
Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos” papildymo projektas pranešėjas – Petras Gražulis
17.10 – 17.15
pateikimas, svarstymas, priėmimas            registracijos data-
2013-05-15
TD-2013-05-15
 
2 – 10b     XIIP-538
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas   pranešėjas – Petras Gražulis
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – BFK
papildomas –
siūloma svarstyti
2013-06-30              registracijos data-
2013-05-07
TD-2013-05-09
ETD-
2 – 11       XIP-4490
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18821 straipsniu įstatymo projektas         pranešėjas – Petras Gražulis / 29 SN
17.15 – 17.25
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2-2013-05-10
TD-2-2013-05-14
ETD-2-
 
2 – 12a     XIIP-46
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632, 177, 1772 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas – Antanas Matulas
17.25 – 17.30
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2-2013-02-14
TD-2-2013-02-19
ETD-2-2013-02-25
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 12b     XIIP-47
Baudžiamojo kodekso 201 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas         pranešėjas – Antanas Matulas
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2012-11-27
TD-2012-12-05
ETD-2013-01-17
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 13       XIIP-390
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 pranešėja – Audronė Pitrėnienė
17.30 – 17.35
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-03-21
TD-2013-04-08
ETD-2013-04-08
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2 – 14       XIIP-542
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 185 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas – Juozas Olekas
17.35 – 17.40
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas –
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-05-08
TD-2013-05-14
ETD-2013-05-17
 
Kodeksas buvo pakeistas 2013-05-09, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
2 – 15a     XIIP-472
Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas – Rimantas Jonas Dagys / 47 SN
17.40 – 17.50
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – TTK
papildomas – SRDK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-04-18
TD-2013-04-25
ETD-2013-05-03
2 – 15b     XIIP-473
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    pranešėjas – Rimantas Jonas Dagys / 47 SN
 
pateikimas
 
siūlomi komitetai:
pagrindinis – SRDK
papildomas – TTK
siūloma svarstyti
III (rudens) sesijoje  registracijos data-
2013-04-18
TD-2013-04-25
ETD-2013-05-03
 
2 – 16       Seimo narių pareiškimai           17.50 – 18.00          
Rezerviniai klausimai:
r – 1          XIIP-425
Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijos” pakeitimo  projektas    pranešėja – Irena Degutienė
 
pateikimas
                 registracijos data-
2013-04-09
TD-2013-04-22
 
 
 
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKO
PIRMASIS PAVADUOTOJAS                                  
 
 
VYTAUTAS GAPŠYS