LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIS TEISMAS
 
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 36, LT-01104 Vilnius,
tel.: (8 5) 249 2393, (8 5) 261 1466, faks. (8 5) 212 7975
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604236
 
 
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
 
2013 m. gegužės 23 d.
 
SKELBIAMAS NUTARIMAS BYLOJE DĖL FINANSINIO UŽTIKRINIMO SUSITARIMŲ, ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO IR ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ KONSTITUCINGUMO
 
 
Gegužės 24 d., penktadienį, 9 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatų ir su jomis susijusių Įmonių bankroto bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymų nuostatų atitiktį Konstitucijai.
Pareiškėjo – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teigimu, minėtuose įstatymuose įtvirtintu ginčijamu teisiniu reguliavimu kreditoriui, esančiam finansinio užtikrinimo susitarimo šalimi – finansinio užstato turėtoju, kuriuo tam tikrais atvejais gali būti bet koks juridinis asmuo, suteikiamas nepagrįstas pranašumas prieš kitus bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės kreditorius: toks kreditorius turi teisę, nesilaikydamas bendros kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos, nustatytos Įmonių bankroto įstatyme ar įmonės restruktūrizavimo plane, ir neatsižvelgdamas į kitų kreditorių interesus, patenkinti savo reikalavimą anksčiau už kitus kreditorius. Taigi ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeidžiama Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui principas. Šiuo teisiniu reguliavimu nesilaikoma ir iš Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies kylančio reikalavimo reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, konstitucinio teisinės valstybės principo, nes draudimas vykdyti finansines prievoles ir tam tikros kreditorių eilės nustatymas įmonių bankroto ar restruktūrizavimo atveju nėra savitikslis, jais yra siekiama visuomenei svarbių tikslų, t. y. sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išlaikyti ir plėtoti šią veiklą, taip pat užtikrinti visų įmonės kreditorių ir pačios įmonės interesų pusiausvyrą ir apsaugą.
Byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.
Prašymo tekstą galima rasti interneto svetainėje www.lrkt.lt, žr. Prašymai ir bylos / Gauti ir neišnagrinėti prašymai (http://www.lrkt.lt/Prasymai/148_2010.htm).
 
 
Pirmininko sekretoriato vyr. specialistė                                                       Vaiva Minkevičienė