Lietuvos radijo ir televizijos komisija susitiko su audiovizualinės rinkos asociacijomis
 
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS  KOMISIJA
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Komisija), siekdama suaktyvinti bendradarbiavimą su radijo ir televizijos rinkos dalyviais bei artimiau susipažinti su jiems aktualiais klausimais, š. m. gegužės 15 d. susitiko su visos audiovizualinės rinkos atstovais: Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA) ir transliuotojus vienijančia organizacija – Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA). Norą susitikti  su naujai paskirta Komisija ir išsakyti jai savo problemas, pasiūlymus bei lūkesčius išreiškė pačios asociacijos.
Komisijos pirmininkas E. Vaitekūnas, pasveikinęs susitikimo dalyvius, pasidžiaugė reguliuojamos srities rinkos dalyvių išreikšta iniciatyva surengti tokį susitikimą, pabrėždamas bendradarbiavimo svarbą ir dialogo tarp valdžios institucijos ir verslo subjektų aktualumą, ypač priimant sprendimus, liečiančius jų verslo veiklos aspektus, siekiant, kad jie būtų visapusiškai aptarti, suprantami ir skaidrūs. Pirmininkas pasiūlė abiems pusėms aktyviau dirbti šioje srityje, tokiu būdu sudarant galimybę stiprinti rinką ir tobulinti įstatyminę bazę.
Susitikime dalyvavę asociacijų atstovai pristatė šiandienines transliavimo ir retransliavimo aktualijas ir jiems rūpimus reguliavimo klausimus.
Retransliuotojų asociacijų LKTA ir LTOA atstovai išsakė savo problemas ir aptarė esamą situaciją po analoginės transliacijos išjungimo Lietuvoje bei galimus skaitmeninio retransliavimo iššūkius, pateikė pasiūlymų dėl Komisijos viešųjų konsultacijų, susijusių su teisės aktų projektų skelbimu ir jų derinimu, išreiškė abejones dėl duomenų apie įmonės veiklą teikimo tvarkos, pabrėžė nelegalaus audiovizualinio turinio retransliavimo kontrolės stoką ir norą siekti suteikti Komisijai papildomus įgaliojimus, taip padidinant kontrolės operatyvumą bei būtinybę siūlyti Visuomenės informavimo įstatymo pataisas šioje srityje. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kaip pagerinti sąlygas konkurencijai audiovizualinėje rinkoje įvertinant skirtingas bei naujas retransliavimo technologijas, buvo aptariami siūlymai, kaip keisti kai kurias Visuomenės informavimo įstatymo sąvokas, susijusias su retransliavimo veikla bei priimti poįstatyminius  teisės aktus.
LRTA atstovai, pasidžiaugę atsinaujinusiu bendradarbiavimu, išsakė Komisijai savo pastarųjų metų sunkumus ir rūpesčius,  kurių pagrindinis – pajamų iš reklamos rinkos ženklus kritimas bei su tuo susijusios jų veiklos problemos. Transliuotojų atstovai pateikė savo nuomonę dėl griežtų Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų ir siūlė Komisijai nenustatyti dar griežtesnių nuostatų, perkeliant jas į nacionalinę teisę, nes tai nepaskatintų nei reklamos rinkos, nei jų veiklos atsigavimo.
Transliuotojų atstovai taip pat užtikrino norą bendrai su Komisija spręsti rūpimus klausimus, siūlyti įstatymų pataisas, aptarti licencijų bei jų koncepcijos klausimus, lygios konkurencijos rinkoje užtikrinimo sąlygas, supažindinti su savo veiklos perspektyvomis ir kt.   
Nors šio pirmojo naujai sudarytos Komisijos susitikimo su transliuotojų ir retransliuotojų asociacijomis pagrindinis tikslas buvo susipažinti su aktualiomis problemomis bei apsikeisti nuomonėmis, džiugu, kad įvyko konstruktyvus pokalbis ir buvo pasiekta nemažai bendrų sutarimų.
Komisijos nariai ir posėdyje dalyvavusių asociacijų atstovai, pasidžiaugę produktyvia diskusija, sutarė  ateityje  surengti ir daugiau tokių susitikimų, leidžiančių iš arčiau susipažinti su audiovizualinės rinkos dalyviams rūpimais klausimais ir kartu diskutuoti ieškant bendrų sprendimų. Komisija laikosi nuomonės, kad ne nuobaudų taikymas, bet diskusija, teisės aktų taikymo aiškinimasis, bendras jų rengimas ir kitoks bendradarbiavimas su reguliuojamos rinkos dalyviais galės užkirsti kelią galimiems įstatymų pažeidimams, padės sudaryti palankesnes sąlygas vystyti verslą  bei pateikti kokybiškas paslaugas vartotojui.
 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (www.rtk.lt) – nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija. Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką, ji  yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.
 
Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius
 
 
 
 
 
M. Lukoševičiaus nuotraukos