LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA
LPOAT
LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA
Įm. kodas 195756130, Gedimino pr.28/2 – 404, LT-01104 Vilnius
tel. (8-5) 2620783, faksas (8-5) 2610639, mob. 8 652 11555
internetas: www.pacientutaryba.lt, el. paštas: info@pacientutaryba.lt
atsisk. sąskaita LT15 7044 0600 0098 0983, BIC: CBVILT2X,  AB SEB bankas
 
 
 
 
P R A N E Š I M A S  Ž I N I A S K L A I D A I
 
2013 05 22
 
 
Konstitucinis teismas apgynė paciento pasirinkimo teisę
 
Praeitą savaitę Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė nutartį dėl socialinio draudimo įstatymo, kuriame apgynė pacientų pasirinkimo teisę rinktis gydymo įstaigą ir gydytoją. KT nutartyje aiškiai pasakoma, kad piliečio pasirinkimo principas yra užtvirtintas Konstitucijos. Piliečiai gali laisvai rinktis gydymo įstaigą, gydytoją, kur jam būtų suteiktos kokybiškos medicininės paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar jinai privati, ar valstybinė, ir turi teisę gauti finansavimą iš ligonių kasų.
 
 
„Sveikatos ministras sukėlė nemažą sumaištį, teigdamas, kad pagal Konstituciją, pacientai privalo gydytis tik nurodytose valstybinėse gydyklose. Džiaugiamės, kad  Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pacientas turi pasirinkimą, kur ir pas ką nori gydytis, svarbiausia, kad suteiktos medicininės paslaugos būtų kokybiškos.  Tai įrodo, kad gyvename demokratinėje valstybėje ir turime teisę spręsti patys”  – teigia Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
 
KT pripažino, kad  Sveikatos sistemos įstatyme įtvirtintas mišrus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos finansavimo modelis, pagal  kurį sveikatos  priežiūros  paslaugos, teikiamos tiek valstybės ir savivaldybių  įstaigų bei įmonių, tiek privačių  įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis, yra apmokamos iš skirtingų šaltinių, neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai.
 
Konstitucijoje taip pat įtvirtinta, kad piliečiai turi teisę į nemokamą pirmąją pagalbą, tokią kuri būti gyvybei galbėti, tačiau vneišgali finansuoti visų medicininių paslaugų. Medicinos finansavimas Konstitucijoje yra numatytas atsižvelgiant į valstybės galimybes. Piliečiai, kurie nori gauti paslaugas, kurios nėra finansuojaos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo,  turi teisę papildomai susimokėti už paslaugas papildomai.
 
 
 
 
 
Papildomos informacijos teirautis:
 
Eglė Kvedaraitė,
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkės pavaduotoja
Mob. 8674 292 88
El. p. info@pacientutaryba.lt