LIETUVA TVIRTAI REMIA ES TARYBAI PIRMININKAUJANČIĄ AIRIJĄ DERYBOSE DĖL DAUGIAMEČIO BIUDŽETO, SAKO UŽSIENIO REIKALŲ VICEMINISTRAS
 
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
Lietuvos užsienio reikalų viceministras Vytautas Leškevičius gegužės 21 dieną Briuselyje paragino Europos Sąjungos Europos reikalų ministrus suteikti Airijai, kuri šiuo metu pirmininkauja ES Tarybai, plačius įgaliojimus siekti politinio susitarimo su Europos Parlamentu (EP) dėl daugiamečio ES biudžeto.
 
トTurime laikytis tikslo derybas su Europos Parlamentu baigti pirmininkaujant Airijai – tai būtina, kad iki metų pabaigos priimtume visus reikalingus teisės aktus. Kad tolesnės derybos su Europos Parlamentu būtų sėkmingos, pirmininkaujančiai Airijai turime suteikti platų derybų mandatą, leisiantį tęsti diskusijas ir pasiekti priimtiną kompromisą. Remiame pirmininkaujančią šalį visais klausimais”,- sakė V. Leškevičius.
 
Sparti pažanga derybose su EP svarbi Lietuvai, liepos 1 d. perimsiančiai pirmininkavimą ES Tarybai. Pasiekus politinį susitarimą su EP, pirmininkaujančiai šaliai Taryboje ir su EP iki 2013 m. pabaigos dar reikės sutarti dėl daugiau kaip 70-ies įgyvendinamųjų teisės aktų, kad naujojo daugiamečio biudžeto lėšos laiku pasiektų gavėjus.
 
Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje ministrai taip pat aptarė pasirengimą rytdienos ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimui, kuriame bus svarstoma kova su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu, taip pat energetikos klausimai.
 
トLabai svarbu, kad Europos Vadovų Taryba dar kartą pakartos siekį 2014 m. baigti kurti Europos Sąjungos energijos vidaus rinką, o iki 2015 m. panaikinti kai kurių valstybių narių energetinę izoliaciją. Vadovų Taryba ketina pagrįstai pareikšti, kad svarbu užtikrinti vienodas sąlygas ES ir trečiųjų šalių energetikos tiekėjams, nes nuo to tiesiogiai priklauso Europos konkurencingumas, darbo vietų išsaugojimas ir kūrimas”,- teigė V. Leškevičius.
 
EVT ketina svarstyti aukštas energijos kainas, investicijų į modernios energetikos infrastruktūrą skatinimą, išteklių diversifikavimą, energijos efektyvumą bei vienodas konkurencines sąlygas ES ir išorės energijos gamintojams. Lietuva ragina išvadų projekte paminėti ir branduolinio saugumo ES kaimynystėje svarbą.
 
Lietuvos užsienio reikalų viceministras taip pat pasveikino iniciatyvas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir sakė, kad pažanga šioje srityje padėtų apginti valstybių narių finansinius interesus bei užtikrinti tinkamą mokesčių sistemų veikimą.
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451