Lietuva sulaukė Europos Parlamento paramos dėl pirmininkavimo metu ketinamų svarstyti socialinių klausimų
 
Šiandien svarbius būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė aptarė su Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininke Pervenche Berčs. Susitikime buvo pasidalinta įžvalgomis, kokius klausimus ir kaip turės spręsti valstybės narės nuo liepos 1 d., kai pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perims Lietuva.
Ministrė buvo patikinta, kad Lietuvos pirmininkavimo metu Europos Parlamentas palaikys pensijų perkeliamumo direktyvos svarstymą bei siekį stiprinti Europos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį aspektą.
Susitikimo metu taip pat buvo kalbėta apie socialinių investicijų paketo, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo temos, jaunimo garantijų, pameistrystės klausimus, būtinybę spręsti nesimokančio jaunimo įtraukimo problemą.
Ministrė A. Pabedinskienė šiandien taip pat susitinka su kitais Europos Parlamento nariais: Elisabeth Schroedter (EP Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja), Mariya Gabriel (EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nare), Hannu Takkula (Kultūros ir švietimo komiteto nariu), Marian Harkin (EP Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariu).
Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 8191, 266 8122