LIETUVA REMIA EUROPOS TARYBOS STEBĖSENOS MECHANIZMŲ STIPRINIMĄ
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
 
J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; el. p. media@urm.lt
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
                
2013-05-13
Užsienio reikalų viceministro Nerio Germano vadovaujama Lietuvos delegacija Europos Tarybos (ET) Ministrų Komiteto 123-ojoje sesijoje Strasbūre gegužės 16 dieną paragino sustiprinti ET stebėsenos mechanizmus ir taip efektyviau kontroliuoti, kaip šiai organizacijai priklausančios šalys vykdo savo įsipareigojimus politinių, socialinių ir žmogaus teisių apsaugos srityse.
 
„Veiksmingesnis stebėsenos mechanizmų taikymo koordinavimas, patobulinta jų duomenų analizė ir dialogu grindžiama parama Europos Tarybos narėms yra vieni pagrindinių mūsų tikslų”, – teigė viceministras
 
ET stebėsenos mechanizmai taikomi analizuojant, kaip Tarybai priklausančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus politinių, pilietinių, socialinių, tautinių mažumų teisių apsaugos, kovos su korupcija ir kitose srityse.
 
N. Germanas kolegoms taip pat priminė, kad Lietuva šiemet mini narystės ET dvidešimtmetį.
 
„Europos Taryba pirmoji atvėrė savo duris nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai ir itin padėjo šaliai įgyvendinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir žmogaus teisių apsaugos standartus įtvirtinančias reformas”, – Strasbūre teigė viceministras.
 
Ministrų Komiteto sesijoje Lietuva parėmė šiuo metu vykdomas svarbiausios teisinės ET institucijos – Europos Žmogaus Teisių Teismo – reformas, tolesnę ET bendradarbiavimo su ES ir kaimyniniais Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Centrinės Azijos regionais plėtotę.
 
Sesijos metu taip pat patvirtintas 15-asis protokolas, leisiantis Europos Žmogaus Teisių Teismui efektyviau nagrinėti bylas ir iš dalies pakeisiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją.
 
Šiuo renginiu Andora užbaigė savo šešis mėnesius trukusį pirmininkavimą pagrindinei visas demokratiškas Europos šalis vienijančios organizacijos sprendimų priėmimo institucijai – Europos Tarybos Ministrų komitetui. Estafetę iš jos perėmė Armėnija.
 
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2458