Lietuva ir Ukraina stiprina ekonominį bendradarbiavimą
Pranešimas žiniasklaidai
2013-05-14
Šiandien, gegužės 14 d., ūkio ministrė Birutė Vėsaitė ir Ukrainos vicepremjeras Konstantinas Gryščenka po Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinės komisijos posėdžio pasirašė protokolą, kurio sprendimų įgyvendinimas turėtų paskatinti dvišalį bendradarbiavimą transporto, investicijų, prekybos, energetikos ir kitose šalių ūkiui svarbiose srityse.
 
15-ajame Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos posėdyje daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimo transporto ir energetikos srityse klausimams. Siekiant  sudaryti kuo palankesnes sąlygas krovinių pervežimui „Vikingo” traukiniu, tartasi dėl galimybių papildomai sumažinti tarifus, pervežant krovinius Ukrainos teritorija, ir išnagrinėti galimybes atidaryti papildomas stotis šiam traukiniui Ukrainoje. Aptarti veiksmai dėl greitesnio Moldovos ir Azerbaidžano prisijungimo prie šio traukinio projekto.
 
Susitikime buvo pažymėta, kad biurokratinių kliūčių mažinimas ir investicijų saugumo užtikrinimas padidintų investicijų pritraukimo į Lietuvą ir Ukrainą galimybes. Atkreiptas dėmesys į verslo asociacijų bendradarbiavimo plėtros svarbą.
 
Posėdyje pasirašytas 2013-2014 metų tarpvyriausybinio susitarimo dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties vertinimo veiksmų planas. Susitarimu užtikrinamas pasikeitimas informacija apie įstatymus ir veiklą standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse.
 
Tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos posėdyje, išlaikant tęstinumą, aptarti nuveikti darbai ir numatomos bendradarbiavimo plėtros perspektyvos šalims aktualiais ekonominio bendradarbiavimo klausimais.
 
Statistikos departamento duomenimis, Ukraina 2012 m. užėmė 9 vietą pagal tiesioginių Lietuvos investicijų  užsienyje dydį. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 41,2 mlrd. Lt,  iš jų tiesioginės Ukrainos investicijos –  32,15 mln. Lt. Tai sudaro 0,08 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje. Tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 6 569,1 mln. Lt, iš jų tiesioginės investicijos Ukrainoje – 220,89 mln. Lt. Tai sudaro 3,4 proc. visų Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų. 
 
2012 m. prekybos apyvarta su Ukraina buvo per 3,5 mlrd. Lt. Iš jų eksportas sudarė 2,9 mlrd. Lt, o importas iš Ukrainos – 0,7 mlrd. Lt. Apie 70 proc. Lietuvos eksporto į Ukrainą sudarė perdirbti naftos produktai. 
 
 
Daugiau informacijos:
Tomas Lavišius
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 846
El. p. tomas.lavisius@ukmin.lt