Lietuva ir Lenkija tariasi dėl GMP paslaugų pasienio regionuose
Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis Varšuvoje su Lenkijos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Bartoszu Arlukowicziumi, be kitų klausimų, susijusių su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai, aptarė bendradarbiavimo tarp dviejų šalių galimybes. Atsižvelgiant į Lenkijos patirtį teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas pasienio su Vokietija regionuose, svarstyta analogiškos sutarties tarp Lietuvos ir Lenkijos sudarymo perspektyva.
Lenkija ir Vokietija sutartį dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo teikiant skubią medicinos pagalbą paribio zonose pasirašyta 2011 m. Pasak ministro V. P. Andriukaičio, buvo svarbu pamatyti praktiškai veikiančią sutartį.
„Mes kol kas negalime rasti tinkamos išeities, kad greitosios pagalbos automobiliai galėtų kirsti sieną ir gelbėtų gyvybes abiejose kaimyninių valstybių sienos pusėse. O čia matome jau veikiančią sutartį, kuri išsprendė daugybę problemų, – sakė V. P. Andriukaitis. – Todėl pakviečiau Lenkijos Sveikatos apsaugos ministrą aptarti tokio paties pobūdžio bendradarbiavimą su mūsų valstybe”.
Tokia sutartis, pasak ministro, būtų svarbi ir ypač naudinga paribio regionų gyventojams abiejose sienos pusėse.
Pratęsti diskusijas šia ir kitomis temomis V. P. Andriukaitis Lenkijos sveikatos apsaugos ministrą pakvietė į Lietuvą birželio mėnesį. 
 
SAM Ryšių su visuomene skyrius
samrsv@sam.lt, www.sam.lt