Liberalai: KT nutarimas įrodo, kad ministro V. Andriukaičio iniciatyvos yra antikonstitucinės
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
                                            LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJA
Kodas 1886 05295    Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius    Tel. (8~5) 239 63 51     Faksas (8~5) 239 63 48
Pranešimas spaudai                                                              2013-05-17
 
Konstitucinio Teismo nutarimas dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo sistemos įrodo, kad sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio iniciatyvos dėl pertvarkų šalies sveikatos sektoriuje yra antikonstitucinės.
 
„Sveikatos apsaugos ministras V. Andriukaitis su savo reformų planais patyrė fiasko, o jo dangstymasis Konstitucija, kaip paaiškėjo, neturi pagrindo. Tą įrodo Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai įvardyta – gyventojai turi teisę rinktis sveikatos priežiūros paslaugas tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose, šios paslaugos gyventojams turi būti prieinamos, be to, valstybė turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją sveikatos sektoriuje, vengiant bet kokių diskriminacinių principų”, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.
 
KT savo nutarime pasisakė dėl valstybės įgaliotos institucijos sutarčių dėl iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų finansuojamų  paslaugų teikimo: „Tokių sutarčių sudarymo tvarka turėtų būti grindžiama  objektyviais, iš anksto žinomais nediskriminaciniais kriterijais, kuriais nebūtų paneigta sąžiningos konkurencijos laisvė, kiti Konstitucijoje įtvirtinti Lietuvos ūkio principai.”
 
KT nutarime taip pat rašoma: „(…) sveikatos   priežiūros  paslaugos,  apmokamos iš Privalomojo  sveikatos draudimo fondo, gali būti teikiamos tiek valstybės ir savivaldybių  įstaigų ir įmonių,  tiek privačių įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis”.
 
Konstitucinis Teismas taip pat nutarė, kad, „atsižvelgiant į tai,  kad (…) privalomojo  sveikatos  draudimo  lėšos yra  ribotos, įstatymų leidėjui  kyla  pareiga  nustatyti  tokį sveikatos  priežiūros paslaugų  finansavimo  privalomojo sveikatos draudimo lėšomis teisinį reguliavimą, (…) kad, nepaneigiant valstybės priedermės remti privačia nuosavybės teise pagrįstas visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą, sąžiningos sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijos, sveikatos priežiūros paslaugų vartotojo (paciento) teisės  pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, būtų užtikrinta aukšta šiomis lėšomis finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir pakankamas prieinamumas”.
 
„Patvirtina, kad dalis sveikatos apsaugos ministro sumanytų reformų yra antikonstitucinio pobūdžio. Aišku viena – ministras savo nepamatuotais pareiškimais ir ketinimais sukėlė sumaištį ir įtampą sveikatos sektoriuje. Tikimės, kad KT nutarimas neleis sveikatos sektoriuje padaryti didesnės žalos ir įpareigos atsižvelgti į sveikatos priežiūros paslaugas norinčių rinktis gyventojų interesus”, – teigė G. Steponavičius.
 
Liberalas G. Steponavičius mano, kad V. Andriukaičio teiginiai, jog KT nutarimas suteikia pagrindo toliau vykdyto ministro planuojamas reformas, yra visiškai nepagrįsti ir vertintini kaip bandymas paneigti akivaizdų KT sprendimą.
 
Daugiau informacijos:
Gintaras Steponavičius, Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas
Tel. 86 99 43 727
gintaras.steponavičius@lrs.lt