Kviečiame dalyvauti renginiuose, skirtuose lietuviškosios geologų mokyklos kūrėjo, žinomo mokslininko, akademiko profesoriaus Juozo DALINKEVIČIAUS 120 gimimo metų jubiliejui
 

 
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA  VILNIAUS UNIVERSITETAS  LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGA  LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA  LIETUVOS GEOLOGIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA  VALSTYBINIS MOKSLO INSTITUTAS  GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS
 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti renginiuose, skirtuose lietuviškosios geologų mokyklos kūrėjo, žinomo mokslininko, akademiko profesoriaus
 
Juozo DALINKEVIČIAUS
 
120 gimimo metų jubiliejui
 
BENDROJI  PROGRAMA
 
 
2013-06-12 (14.00 val.)
 
 Konferencija Naujosios Akmenės kultūros namuose, skirta 
J. Dalinkevičiaus jubiliejui ir jo atminimui įamžinti
 
2013-06-14 (13.30 val.)
Akad. Juozo Dalinkevičiaus jubiliejui skirtos parodos atidarymas LMA Vrublevskių bibliotekoje;
 
2013-06-14 (15.00 val.)
Mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“ Lietuvos mokslų akademijoje.
 
I dalis
 
Akademikas Juozas Dalinkevičius – moderniosios geologijos Lietuvoje pradininkas.
Valentinas Baltrūnas, Algimantas Grigelis
 
Lietuvos kristalinės plutos sandara ir stratigrafija.
Gediminas Motuza
 
Lietuvos stratigrafija Juozo Dalinkevičiaus darbuose.
Algimantas Grigelis, Juozas Paškevičius
 
Akademiko Juozo Dalinkevičiaus asmenybės bruožai.
 Vytautas Skuodis
 
Pertrauka 16.20-16.40
 
II dalis
 
 – Lietuvos žemės gelmių ištekliai ir jų naudojimas.
 Juozas Mockevičius  
 
Skaitmeninės technologijos geologinėje kartografijoje.
Rimantė Guobytė
 
Krašto geologinis paveldas: tarptautinis kontekstas.
Jonas Satkūnas
 
17.40 Vakaras prie kavos
 
Informacija telefonu 8 (5) 210 47 00
El. paštu baltrunas@geo.lt
Organizacinis komitetas