Kvalifikuotiems darbuotojams iš užsienio – palankesnės leidimų gyventi išdavimo sąlygos

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Kodas 18860146   Šventaragio g. 2, LT- 01510 Vilnius   Tel. (8 5) 271 8769   Faks. (8 5) 271 8360  www.vrm.lt
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI                                                                                    2013 m. gegužės 27 d.

 Vidaus reikalų ministerija (VRM) šiuo metu rengia įstatymo トDėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimus, kuriais siūlo nustatyti palankesnes leidimų gyventi kvalifikuotiems užsieniečiams išdavimo sąlygas.
 トRengiamais įstatymo pakeitimais visų pirma siekiame užkirsti kelią galimybei piktnaudžiauti leidimais laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu. Įvertinus privačių ūkio subjektų siūlymus diferencijuoti leidimų gyventi išdavimo sąlygas, išskiriant Lietuvoje investuojančius užsieniečius ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus, jiems siūlomos palankesnės leidimų išdavimo ir galiojimo sąlygos,” – sako vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas.
 VRM siūlo Lietuvoje daugiau investuojantiems užsieniečiams numatyti palankesnes sąlygas gauti leidimą laikinai gyventi, nustatant trumpesnį prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą. Tokiems užsieniečiams siūloma bendra tvarka leidimą laikinai gyventi išduoti per 2 mėnesius ir numatyti galimybę leidimą išduoti skubos tvarka per 1 mėnesį, taikant didesnę valstybės rinkliavą. Galimybę gauti leidimą skubos tvarka siūloma suteikti visoms užsieniečių kategorijoms.
 Atvykstantiems aukštos kvalifikacijos darbuotojams leidimą gyventi siūloma išduoti ilgesniam laikui – 2 metams (šiuo metu leidimas išduodamas ilgiausiai 1 metams).
 Taip pat siūloma atsisakyti darbo rinkos testo, jeigu užsieniečiui darbdavys įsipareigoja mokėti didesnį atlyginimą (pvz., ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai); be to, tokiam užsieniečiui galėtų būti išduodamas 3 metus galiojantis leidimas gyventi.
 Atsižvelgdama į darbdavių siūlymus, VRM siūlo leidimą dirbti turintiems atvykstantiems užsieniečiams išduoti tokio paties galiojimo termino leidimą laikinai gyventi (bet ne ilgesnį nei 2 metai arba tokiam terminui, kokiam išduotas leidimas dirbti).
 Šiuos pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo pakeitimo VRM numato pateikti Vyriausybei iki birželio mėnesio.
Daugiau informacijos:
Vidaus reikalų ministerijos
Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 271 8512, el. p. vrm@vrm.lt