Kredito unijų priežiūrą sustiprintų savireguliacijos institucijos galių didinimas
Pranešimas žiniasklaidai                2013 05 22
Kredito unijų priežiūrą sustiprintų savireguliacijos institucijos galių didinimas
LR Seimui svarstant su kredito unijų veikla susijusių teisės aktų pakeitimus, finansų sektoriaus atstovai siūlo stiprinti unijų priežiūrą deleguojant dalį kontrolės priemonių savireguliacijos institucijai, kuri suvienytų visas Lietuvoje veikiančias kredito unijas. Jų nuomone, dviguba kredito unijų veiklos kontrolė, kurią vykdytų tiek savireguliacijos institucija, tiek Lietuvos bankas, stiprintų šių kredito įstaigų finansinį stabilumą bei padėtų užkirsti kelią veiklos trūkumams atskirose kredito unijose.
„Šiuo metu Lietuvoje veikiančios kredito unijos yra prižiūrimos Lietuvos banko, tačiau kitų valstybių pavyzdžiai įrodo, jog kur kas geresnių rezultatų pasiekiama, kai kredito unijų priežiūrą vykdo ne tik valstybės deleguota įstaiga, bet ir savireguliacijos institucija. Deja, šiuo metu tokia sistema šalyje praktiškai neveikia, todėl vertėtų ją stiprinti ir siekti, kad ne tik dalis, bet visos Lietuvoje veikiančios kredito unijos turėtų dvigubą priežiūros filtrą”, – teigė Finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidentas Marius Jansonas.
Pasak M. Jansono, tokioje sistemoje centralizuotai galėtų būti atliekamas investavimas, vindikacija, paskolų išieškojimas, didesnių paskolų išdavimo vertinimas. Visos šios priemonės pagerintų kredito unijų veiklą ir stabilumą.
Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) taip pat vienareikšmiškai pasisako už savireguliacijos institucijos galių stiprinimą.
„Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, narystė Lietuvos centrinėje kredito unijos sistemoje nėra privaloma visoms unijoms. Nors būtent priklausančios unijos bendrai kaupia Stabilizacijos ir likvidumo fondus, kurie padeda palaikyti kredito unijų veiklos likvidumą, esant poreikiui gali padėti atkurti mokumą. Siūlome keičiant kredito unijų įstatymus, įtraukti nuostatą, kad Lietuvos centrinė kredito unija įgytų kur kas daugiau priemonių sistemos stabilumui išlaikyti”, – akcentavo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.
Pasak R. Stonkaus, šiuo metu LCKU, kaip ir Lietuvos bankas, atlieka kredito unijų inspektavimus ir stebi jų veiklą, tačiau net ir nustačiusi veiklos trūkumų konkrečioje unijoje, LCKU gali tik pateikti rekomendacijas, bet ne įpareigojimus, kaip pašalinti šiuos trūkumus. Asociacijos vadovo nuomone, sustiprinus savireguliacijos institucijos priežiūros galias, rinkoje gerokai sumažėtų situacijų, susijusių su atskirų unijų finansinės veiklos problemomis.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 75 kredito unijos, didžioji dalis jų priklauso dviem asocijuotoms struktūroms. Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) vienija – 63 kredito unijas, asociacija „Lietuvos kreditas” vienija likusias kredito unijas.
Kontaktai:
Simona Juočepytė
Mob. 8 68260199
El.p. s.juocepyte@lku.lt
www.lku.lt