Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su ES Išorinių veiksmų tarnybos atstovu aptars Lietuvos prioritetus stiprinat ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką
 
Pranešimas žiniasklaidai
                                  KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Vilnius, 2013 05 14                                                                                                                  Viešųjų ryšių departamentas
                                  www.kam.lt
                 Tel. (8 5) 2785 208
                 El. paštas vis@kam.lt
                 Facebook: www.facebook.com/LRKAM
 
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su ES Išorinių veiksmų tarnybos atstovu aptars Lietuvos prioritetus stiprinat ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką
 
Gegužės 15 d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir ministerijos politikos direktorius dr. Vaidotas Urbelis susitiks su Krašto apsaugos ministerijoje viešėsiančiu ES Išorinių veiksmų tarnybos generalinio sekretoriaus pavaduotoju Maciejumi Popowski (Maciej Popowski).
 
Susitikimuose planuojama aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetinius uždavinius ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje ir pasirengimą gruodį Briuselyje vyksiančiai ES Vadovų Tarybai. Joje po penkių metų pertraukos ES šalių vadovai diskutuos dėl ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos ateities.
 
Dalyvaudama ES Bendrojoje saugumo ir gynybos politikoje, Lietuva yra suinteresuota stiprinti ES vaidmenį tarptautinio saugumo srityje ir sieks išnaudoti pirmininkaujančios šalies galimybes siūlydama ir remdama iniciatyvas, padėsiančias stiprinti ES gynybą ir galimybes reaguoti į krizes ir naujus saugumo iššūkius.
 
Tarp Lietuvos pirmininkavimo prioritetinių uždavinių stiprinant ES Bendrąją saugumo ir gynybos politiką – aktyvinti bendradarbiavimą su Rytų partnerėmis saugumo ir gynybos srityje, stiprinti bendradarbiavimą karinio energetinio efektyvumo srityje, siekiant, kad šie klausimai taptų Bendrosios saugumo ir gynybos politikos dalimi. Taip pat prisidėti prie didesnio ES vaidmens užtikrinant tarptautinė saugumą, plėtojant ES kovines grupes, remiant ES dalyvavimą tarptautinėse operacijose, skatinant ES ir NATO organizacijų glaudesnį ir labiau suderintą bendradarbiavimą tarptautinio saugumo srityje.
 
Pirmininkaudama, Lietuva taip pat sieks, kad šie klausimai būtų svarstomi aukščiausiu lygių ES Vadovų Tarybos susitikime ir taip pat rems iniciatyvą dėl ES Saugumo strategijos peržiūros.