KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO “LITCAPITAL I” VYKDYTI KONCENTRACIJĄ
 
 
Pranešimas spaudai 2013-05-17
Konkurencijos taryba gegužės 16 d. posėdyje leido vykdyti koncentraciją Komanditinei ūkinei bendrijai トLitcapital I” įsigyjant iki 56 proc. UAB トBaltic Bicycle Trade” akcijų, ASGAARD A/S įsigyjant iki 16,6 proc. UAB トBaltic Bicycle Trade” akcijų bei kartu su kitais akcininkais įgyjant bendrą UAB トBaltic Bicycle Trade” kontrolę pagal pateiktą pranešimą.
Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai pranešime nurodė, kad, įgyvendindami šią koncentraciją, ketina prisiimti nekonkuravimo įsipareigojimus.
Visapusiškai įvertinusi su koncentracija susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.
Pastabos
(1) Konkurencijos tarybos leidimas vykdyti koncentraciją apima ir būtinus bei su koncentracijos įgyvendinimu tiesiogiai susijusius įmonių prisiimtus papildomus įsipareigojimus dėl veiklos apribojimų, kurie atitinka Europos Komisijos nustatytus principus. Tačiau, nagrinėdama klausimą, ar leisti vykdyti koncentraciją, Konkurencijos taryba įmonių pranešimuose apie koncentraciją nurodytų papildomų veiklos apribojimų nevertina. Ar veiklos apribojimai yra būtini ir tiesiogiai susiję su konkrečios koncentracijos įgyvendinimu, vadovaudamosi Europos Komisijos principais, privalo įsivertinti pačios koncentracijoje dalyvaujančios įmonės.
(2) Leidimas vykdyti koncentraciją, kuris apima ir papildomus apribojimus, nepanaikina Konkurencijos tarybos teisės pradėti tyrimą ateityje dėl šalių nustatytų veiklos apribojimų ar kitokių veiksmų, kurie nėra būtini ir tiesiogiai susiję su koncentracijos vykdymu.
 
Komunikacijos skyrius