Kodėl TIR knygelių tema taip erzina „Linavos“ vadovus?
 
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai (LVDK) pradėjus intensyviai domėtis ir viešai kelti klausimus dėl asociacijos „Linava“ administruojamų TIR knygelių kainos pagrįstumo, iš „Linavos“ vadovybės pasipylė nepagrįstų kaltinimų ir bauginimų lavina. LVDK atsakingai pareiškė, jog nesiekia perimti TIR knygelių administravimo. Viešai nagrinėjant šią temą siekiama išsiaiškinti, ar pagrįstai Lietuvos vežėjai už TIR knygeles moka daugiausiai iš kaimyninių šalių (Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos).
„Absurdiškai skamba „Linavos“ vadovų teiginiai, kad LVDK gviešiasi TIR knygelių administravimo. Tai netiesa. Konfederacija vienija tiek atskirus verslo subjektus, tiek asociacijas. Tarp jų ir vežėjus. Taigi, LVDK – didelė, skėtinė, verslą vienijanti organizacija ir jeigu į mus kreipiasi organizacijos narė, prašydama ginti jos interesus, – mes reaguojame. Juolab jei įžvelgiame realių problemų“, – sakė LVDK generalinis direktorius Danas Arlauskas.
LVDK kreipėsi į Konkurencijos tarybą siekdama skaidriai išsiaiškinti, ar „Linava“ nepiktnaudžiauja išskirtinėmis teisėmis ir ar kompetentingos valstybinio valdymo institucijos tinkamai atlieka šių išskirtinių teisių turėtojos veiklos priežiūrą bei kontrolę. Atviru laišku kreiptasi ir į Muitinės departamentą, tikintis gauti atsakymus, kaip užtikrinamas efektyvus TIR knygelių administravimo procesas „Linavoje“. Deja, iš pastarosios institucijos sulaukta tik formalių, biurokratinių atsakymų apie atliekamų muitinės procedūrų kontrolę, o apie administracinių išlaidų kontrolę – nė žodžio.
Visi šie veiksmai, akivaizdu, nepatiko asociacijos „Linava“ vadovybei. Pradžioje jie ėmėsi vežėjų bauginimo, esą, jei Konkurencijos taryba skirtų maksimalią 5 mln. litų baudą, ją turėtų padengti visi asociacijos nariai. O TIR knygelių kainų mažinti jie negali, nes, neva, reikia kaupti milijonines sumas gręsiančiai baudai.
„Mano supratimu, Konkurencijos tarybos tyrimas galėtų būti bet kuriuo metu nutrauktas, jei asociacija pripažintų teisinių abejonių pagrįstumą, geranoriškai prisiimtų įsipareigojimus, sumažintų TIR knygelių kainas bei nustatytų skaidrias ir viešas šios viešos paslaugos kainodaros taisykles. Tokią galimybę numato Konkurencijos įstatymas.  Toks „Linavos“ vadovybės sprendimas neginčijamai atitiktų asociacijos narių interesus. Kita vertus, sunkiai įsivaizduoju tokį jų žingsnį, nes atsakomybė už išpūstas kainas tektų ne „Linavos“ nariams, o sprendimą priėmusiam prezidiumui. Todėl dabar vietoj to, kad būtų priimami ryžtingi ir savalaikiai sprendimai, viešojoje erdvėje inicijuojamos įvairios spekuliacijos ir imamasi įbauginimo politikos“, – teigė D. Arlauskas.
Pastaruoju metu „Linavos“ vadovybė, klaidindama vežėjus ir valstybines institucijas, atrado dar viena kozirį – Uzbekistano pavyzdį, kai neva dėl valdžios kišimosi į TIR knygelių administravimą Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) pašalino šią šalį iš TIR sistemos. Anot LVDK vadovo, tai – tik dar vienas bauginimo pavyzdys.
„Tik šiuo atveju taikinys yra nebe vežėjai, bet valdžios institucijos. Po tokio pasisakymo reikėtų suprasti, kad jeigu imsitės nagrinėti TIR knygelių klausimą, abejosite „Linavos“ vadovų kompetencija, tai Lietuva neteks galimybės vykdyti TIR procedūrų. Mano vertinimas vienareikšmiškas – tokie argumentai yra absurdiški“, – sakė D. Arlauskas.
Gegužės 9 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Interesų pynė – grėsmė transporto verslui“ rašoma, kad generalinis IRU sekretorius Martinas Marmy kovo mėnesį vykusioje asamblėjoje pabrėžė, jog TIR knygelės ne parduodamos, bet išduodamos asociacijos narėms, o IRU narės, veikdamos TIR sistemoje, yra pelno nesiekiančios organizacijos.
„Tokiu atveju kyla keli klausimai: kodėl Lietuvos vežėjai už dažniausiai naudojamas pilotines (4 lapų) TIR knygeles „Linavos“ asociacijai moka 200 litų; kaip „Linava“ paskirsto iš TIR knygelių gaunamas pajamas, sudarančias apie 40 mln. litų per metus? Dabar apie pusę sumos tenka IRU, kuri spausdina knygeles ir kontroliuoja Europos vežėjų asociacijų muitinių procedūras, kad pastarosios atitiktų įstatymus. Likusi dalis, gaunama už TIR knygeles Lietuvoje, skiriama asociacijos „Linava“ administravimui. Mes siūlome kontroliuoti, reguliuoti ir mažinti išlaidas administravimui, siekiant „Linavos“ teikiamos viešosios paslaugos optimizavimo, o TIR knygelių spausdinimą privalo ir toliau reguliuoti šių knygelių savininkė IRU“, – kalbėjo konfederacijos vadovas.
Palyginimui, pilotinės (4 lapų) TIR knygelės Latvijoje kainuoja 122 Lt (įskaitant draudimą), Lenkijoje – 118 Lt, Baltarusijoje – 147 Lt (įskaitant draudimą). Tuo tarpu Lietuvoje – net 200 Lt (įskaitant draudimą). Pilotinių (4 lapų) TIR knygelių pardavimas mūsų šalyje sudaro apie 90 proc., o likusi dalis yra 14 lapų TIR knygelės. Tačiau „Linava“ neatskleidžia, kodėl knygelių kaina Lietuvoje yra aukštesnė nei kitose šalyse. Dėl tokio ženklaus kainų skirtumo Lietuvos vežėjams sunkiau konkuruoti pervežimų rinkoje. Dėl šios situacijos labiausiai kenčia pervežimų bendrovės,  krovinius gabenančios į trečiąsias šalis (Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Kazachstaną).

UAB “VIP Viešosios informacijos partneriai” projektų vadovas Giedrius Galdikas