Klaipėdos regionas kelia naujas bures

Klaipėdos regionas kelia naujas bures

Ataskaitinis asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame daug kalbėta ir apie mūsų regionui svarbaus Palangos oro uosto ir naujų skrydžių krypčių perspektyvas, simboliškai vyko Klaipėdos rajone Judrėnuose – šalia Stepono Dariaus gimtinės. Tai paskutinis tokios sudėties 7 regiono savivaldybių merų susitikimas, nes po savivaldos rinkimų ir dalyviai galbūt kiek pasikeis, ─ tačiau pradėti darbai tęsis. Apie tai kalbamės su Klaipėdos rajono meru Vaclovu Dačkausku.

Kuo ypatingas šis sambūris – asociacija „Klaipėdos regionas“? Kuo jo veikla ir tikslai skiriasi nuo Regionų plėtros tarybos?

Asociacija „Klaipėdos regionas“ (AKR) veikia nuo 2012 m. ir jungia 7 regiono savivaldybes. Tai vietoj buvusios apskrities susibūrusi organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra suvienyti Klaipėdos regiono savivaldybes, siekti naudingiau įgyvendinti bendrų pastangų reikalaujančius jos narių uždavinius ir prisidėti prie Europos Sąjungos paramos lėšų pritraukimo į regioną, prie regioninės politikos stiprinimo bei subalansuotos Klaipėdos regiono socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo.

Svarbu paminėti, kad tokia regioninė asociacija esame vienintelė Lietuvoje. Kiti regionai nematė poreikio vienytis, o mes kaip tik nusprendėme suvienyti jėgas ir tai suteikia mums įvairiapusės naudos atstovaujant savo interesams tiek šalies valdžios institucijose, tiek bendrai pasinaudojant Europos Sąjungos parama, nes dalis jos orientuota būtent regionams, o ne atskiroms savivaldybėms.

Be to, asociacija turi platesnes galimybes dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, pasinaudoti kitų Europos regionų patirtimi ir pristatyti save kaip regioną Europos kontekste. Žinoma, pagrindinis tikslas orientuotas į bendrų narių pastangų sutelkimą turizmo srityje, tačiau jis plėtojamas ir kitomis susijusiomis kryptimis – turizmo ir paslaugų verslo skatinimo, logistikos plėtros ir kt.

Regiono plėtros taryba yra vyriausybinė institucija, užsiimanti daugiau administracine veikla 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoms įgyvendinti. Su ja taip pat bendradarbiaujame ir siekiame, kad mūsų regionas turėtų savo išskirtinį įvaizdį, atpažįstamą tarp kitų Europos regionų, savarankišką nuo sostinės.

Buvo pristatyta asociacijos „Klaipėdos regionas“ praėjusių metų ataskaita ir patvirtintas veiklos planas. Kokie rezultatai, kokie tęstiniai ir nauji darbai?

Vienas iš svarbiausių praėjusių metų darbų – kartu su regiono savivaldybėmis parengtas ir Klaipėdos regiono plėtros taryboje patvirtintas Klaipėdos regiono specializacijos krypčių – jūrinės ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramonės, kūrybinių industrijų, darnaus pakrančių ir jūrinio turizmo ir inovatyvaus žemės ūkio – priemonių ir iniciatyvų planas, kuris šiuo metu pateiktas Vidaus reikalų ministerijai derinti.

2018 metų liepos mėnesį buvo pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su UAB „CIVITTA“ dėl Turizmo ir žemės ūkio plėtros studijos parengimo. Asociacija koordinavo Studijos rengimo procesą tarp paslaugų tiekėjo, savivaldybių, suinteresuotų grupių. Studijos pagrindu ir rezultatais, kurie bus patvirtinti 2019 metais, bus toliau tęsiamas Klaipėdos regiono specializacijos kūrimas.

Asociacija nuo 2017 m. įgyvendina 9 tarptautinius projektus, iš kurių 8 − asocijuotos partnerystės pagrindu ir 1 – projekto partnerio teisėmis.

Kartu su Vokietijos, Danijos, Lenkijos partneriais „Klaipėdos regionas“ dalyvauja projekte „Baltijos jūros turizmo centras“. Klaipėdos regione yra sukurti trys turizmo maršrutai: „Malonūs nuovargiai“, „Antgamtiniai peizažai“ ir „Migruojančios kultūros“, su Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto kultūros paveldo pristatymu einantys ir per mūsų rajono teritoriją.

Kiti projektai: „Vienas bilietas į ateitį“ (viešojo transporto paslaugų gerinimas Pietų Baltijos regione), „Keliauk dviračiu aplink Pietų Baltiją!“, „Pietų Baltijos krantas: ilgalaikių krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ (rinkodaros priemonių kūrimas gerinant laivybos paslaugas ir infrastruktūrą, tam, kad regionas taptų patraukliu laivybai ilgalaikėje perspektyvoje), sumanios specializacijos įgyvendinimo gerinimas Baltijos jūros regione sisteminant inovacijų centrus, − su visais projektais galima susipažinti asociacijos tinklalapyje https://klaipedaregion.lt.

2021 m. Klaipėda skelbiama Europos jaunimo sostine, − tai paskata ne tik Klaipėdai, bet ir visoms regiono savivaldybėms aktyviai dalyvauti projektuose ir įvairiose veiklose?

Taip, ir tarp dabar įgyvendinamų projektų yra skirtų jaunimui: vienas iš jų − „Apibūdink savo kartos problemas ir padėk politikams padaryti jaunimo pasaulį geresnį“, kuriame dalyvauja jaunimas iš keturių Baltijos jūros regiono šalių: Švedijos, Lietuvos, Rusijos, Lenkijos. Lietuvai atstovauja Klaipėdos universitetas, taigi ir studentai iš mūsų rajono savivaldybės.

Visų regiono savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai ir kiti jaunimo darbuotojai kviečiami ieškotų sąlyčio taškų ir aktyviai įsitraukti.

Siekiant pritraukti kuo daugiau turistų į regioną nemažai nuveikta ir toliau planuojama plečiant Palangos oro uosto galimybes ir padedant pritraukti naujus skrydžius?

Dar 2018 m. birželio mėnesį Klaipėdos regiono savivaldybių tarybos patvirtino AKR parengtą Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo 2019−2021 m. programą ir pasirašė su visų savivaldybių administracijomis jungtinės veiklos sutartis dėl programos finansavimo ir jos vykdymo.

Jau šiuo metu iš Palangos oro uosto galima skristi į Londoną dviejų pigių skrydžių bendrovių lėktuvais. Taip pat pasirašyta sutartis su „Wizz Air“ bendrove dėl skrydžio į Dortmundą. Šių metų balandžio 24 d. planuojamas pirmasis skrydis.

Nuolat yra aktyviai bendradarbiaujama su valstybės įmone „Lietuvos oro uostai“ dėl skrydžių plėtros bei esamų krypčių išlaikymo. Taip pat deramasi, kaip būtų galima dar sustiprinti Palangos oro uosto galimybes. Oro linijų bendrovės „Sas“ ir „Liot“ vertina mūsų pastangas ir siekį turėti daugiau skrydžių.

Vyksta derybos ir dėl skrydžio į Ukrainą. Galbūt skrydžius vykdys šios šalies oro linijos su nedideliu laineriu.

Ataskaitiniame susirinkime taip pat patvirtinti Klaipėdos regiono pirmininkavimo Euroregione „Baltija“ prioritetai. Kokie jie?

Pagrindinis prioritetas − regiono stiprinimas tarptautiniu lygmeniu.

Žinoma, atsižvelgsime į tęstinius darbus, jau įgyvendinamus projektus, ieškodami sinergijų tarp galimų projektinių veiklų. Šiuo metu patvirtintos Euroregiono „Baltija“ (ERB) strateginės kryptys iki 2030 m. Perspektyvoje sieksime kurti stiprų tarpregioninį tinklą, užimti lyderio pozicijas  dėl ES sanglaudos politikos, Pietų Baltijos programos įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo programos po 2020 m. tęstinumui ir ERB įsitraukimui.

Rugsėjo 18–20 dienomis uostamiestyje vyksiantis Baltijos jūros regionų forumas – tai Baltijos jūros subregioninio bendradarbiavimo (BSSSC) platformos kasmetinis renginys, kurį šiemet priima ir organizuoja savivaldybių asociacija su BSSSC ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parku. Numatoma tema – mėlynojo augimo iššūkiai ir galimybės pakrančių regionams.

Svarbiausias dėmesys šiemet bus skiriamas Klaipėdos regiono pirmininkavimo Euroregionui „Baltija“, kuris kasmet stiprėja – prie jo neseniai prisijungė Švedijos Skonės regiono savivaldybių asociacija. Pagrindiniai regiono prioritetai pirmininkaujant – dėmesys ES Sanglaudos politikai ir Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai po 2020, mėlynajam ir žaliajam augimui, susisiekimo klausimams.

Asociacija, ruošdamasi pirmininkavimui, aktyvina savo veiklą, ypač komunikacijos srityje. Neseniai startavo nauja svetainė, mūsų savivaldybėje taip pat bus aktyvinamas darbas su asociacija „Klaipėdos regionas“, kad naujienlaiškiai ir kitokia reikalinga informacija laiku pasiektų atsakingus darbuotojus ir visus besidominčius bei galinčius prisidėti, įsitraukti ir dalyvauti regioninėje veikloje.

Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>