Keičiamas medikų darbo laiko ir atostogų trukmės reglamentavimas
 
Iki š.m. birželio 28 d. numatoma parengti LR Vyriausybės nutarimų projektus, reglamentuojančius Sveikatos sistemos darbuotojų darbo laiką ir atostogų trukmę. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio sudaryta darbo grupė nutarimų projektus rengs atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo (KT) išvadoje suformuluotus kriterijus.
Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiais Konstitucijai 15-tos Vyriausybės nutarimus suvienodinti medikų darbo laiką ir atostogų trukmę.
Sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis teigimu, KT sprendimas patvirtina jo požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą ir jos darbuotojus.
トViena vertus, mane, kaip Seimo narį, pasirašiusį kreipimąsi, KT sprendimas džiugina, – sako V. P. Andriukaitis. – Kita vertus, tai ir didelė atsakomybė. Dabar būtent man, sveikatos apsaugos ministrui, reikia taisyti svetimas klaidas. Žinoma, reikia ištaisyti taip, kad kitam ministrui netektų sugrįžti prie to paties klausimo”.
KT prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino ne pačius darbo laiko ir atostogų trukmės pakeitimus, bet diferenciacijos, priklausomai nuo tam tikrų kategorijų sveikatos priežiūros darbuotojų darbe patiriamos skirtingos nervinės, emocinės ir protinės įtampos, nebuvimą. KT pasisakė, kad darbo ir poilsio laiko teisinis reguliavimas gali būti keičiamas atsižvelgiant į pasikeitusias darbo aplinką ir sąlygas.
Prieštaraujančios Konstitucijai nuostatos netaikomos nuo tos dienos, kai KT sprendimas  oficialiai paskelbiamas トValstybės žiniose”. Tačiau KT nutarimas negrąžina iki tol galiojusio  teisinio reglamentavimo. Todėl teisinis reguliavimas turi būti keičiamas nedelsiant, atsižvelgiant į KT Išvadoje nurodytus kriterijus, o iniciatyva ir prievolė rengti Vyriausybės nutarimų projektą tenka SAM.
Prieštaraujantys Konstitucijai LR Vyriausybės nutarimai įsigaliojo 2009 m. Pagal juos medikų atostogų trukmė buvo nustatyta 36 darbo dienos, o savaitinė darbo laiko trukmė – 38 val.
 
 
 
 
SAM Ryšių su visuomene skyrius
samrsv@sam.lt, www.sam.lt