Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis
 
2013 m. gegužės 20 d. 16 val. Lietuvių kalbos institute, Lituanistikos židinyje (P. Vileišio g. 5) bus pasirašyta Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, kuri atveria naujas erdves lietuvių kalbos tyrimams ir studijoms šiuolaikinių visuomenės pokyčių aplinkose. Svarbiausias sutarties tikslas – plėtoti daugiadalykinius ekonominės lingvistikos tyrimus, kurie atskleistų lietuvių kalbos poveikį plėtojant žinių ir kūrybos ekonomiką, inovacijas, skatinant sumaniąsias specializacijas, įtaką verslo plėtrai, darbo modernizavimui bei bendram šalies konkurencingumui didinti.
Šia sutartimi Kazimiero Simonavičiaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas numato steigti bendrą Ekonominės lingvistikos tyrimo centrą, kurio paskirtis tirti pasikeitusį lietuvių kalbos vaidmenį ekonominiame gyvenime.
 
LKI informacija